Activiteiten / publicatie

Born-Digital Kunstwerken

publicatie

JODI Geo Goo (foto: Selectie NIMk)

— Virtueel Platform heeft in samenwerking met DEN, SMBK en NIMk onderzoek gedaan naar Born-Digital Kunstwerken in Nederland. De Nederlandstalige publicatie (met een Engelse samenvatting) bekijkt onder andere de actuele situatie en hoe deze werken worden gearchiveerd.

​Born-digital kunst maakt een steeds groter deel uit van Nederlandse kunstcollecties. Omdat born-digital kunst andere eisen stelt aan beheer en behoud dan fysieke kunstcollecties, is er behoefte aan meer inzicht in de huidige praktijk en de obstakels die zich daarbij voordoen.

4266
Born-Digital Kunstwerken in Nederland

Enkele Nederlandse organisaties die zich bezighouden met deze vraagstukken, Virtueel Platform, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), hebben gezamenlijk gewerkt aan een onderzoek naar deze specifieke problematiek.

Zij zijn in april 2012 gezamenlijk een nieuw initiatief gestart voor digitale kunst: het Dutch Art Force.

Het onderzoek inventariseert hoeveel born-digital kunstwerken in de collecties aanwezig zijn en beschrijft in welke mate beheer en behoud geregeld zijn. Het resultaat is een aanzet tot een heldere probleemstelling, vergezeld van aanbevelingen.

Tevens is onderzocht of aansluiting op een bestaand internationaal netwerk mogelijk is, of dat een dergelijk netwerk tussen verschillende partijen opgezet moet worden. Het is duidelijk dat de musea met veel vergelijkbare vragen en problemen zitten bij het verzamelen, beheren en presenteren van born-digital kunst.

Daarnaast wordt er door kunstenaars en andere, vaak producerende, organisaties aan interessante oplossingen gewerkt. Hoewel er verschillende belangen spelen, vinden de partijen elkaar in de gedeelde overtuiging van de noodzaak dat er op korte termijn actie ondernomen moet worden om het hedendaagse cultureel erfgoed voor de toekomst veilig te stellen.

Het onderzoek is onderdeel van het Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland.

Colofon

Onderzoek en tekst
Annet Dekker

Onderzoeksassistent
Marleen Wagenaar

Redactie
Christiane Berndes, Van Abbemuseum
Cathy Brickwood, Virtueel Platform
Paulien 't Hoen, Stichting Behoud Moderne Kunst | SBMK
Gerhard Jan Nauta, Digitaal Erfgoed Nederland | DEN
Gaby Wijers, Nederlands Instituut voor Mediakunst | NIMk

Ontwerp
WVDV ( Willem, Walewijn )

Contact

Facebook comments