Over ons

Het Nieuwe Instituut Interventie

Virtueel Platform is per 1 januari 2013 onderdeel van Het Nieuwe Instituut, samen met het Nederlands Architectuurinstituut en Premsela.

Het Nieuwe Instituut start dit najaar met een meerjarig tentoonstellings-, onderzoeks- en studioprogramma. Vanaf 21 juni 2013 blikt Het Nieuwe Instituut met het zomerprogramma De Ruïne al vooruit op de toekomstige agenda en veelzijdige ambities.

Een multidisciplinaire benadering van het vraagstuk van de creatieve industrie vormt de belangrijkste leidraad voor alle activiteiten van Het Nieuwe Instituut en biedt de handvatten om in te spelen op het beweeglijke ontwerpveld (architectuur, design en e-cultuur). Innovatie vormt daarbij het kernbegrip; een begrip dat per definitie is verbonden aan conflict en een veranderend waardensysteem.

Onderzoek op basis van verschillende fellowships biedt de inhoudelijke samenhang tussen archief, bibliotheek en tentoonstellingsprogramma. Het tentoonstellingsprogramma in binnen- en buitenland is gericht op een breed publiek. Het studioprogramma zorgt voor een verdere verdieping van de theoretische praktijk van de verschillende ontwerpdisciplines.

Het Nieuwe Instituut werkt samen met zowel private als publieke organisaties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, en fungeert daarbij als een essentiële schakel tussen economie en cultuur, tussen politiek en samenleving.

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.

Meer over onze kerntaken en activiteiten

Medewerkers