Activiteiten / publicatie

Jaarverslag 2011 in beeld

publicatie

How do you do 2011, sessie met Marcus Kayser (foto Sebastiaan Ter Burg)

— Het Jaarverslag 2011 geeft een beknopt en vooral visueel overzicht van de activiteiten van Virtueel Platform in 2011.

Op praktisch niveau heeft Virtueel Platform in 2011 extra ingezet op het publiceren en inzichtelijk maken van e-cultuur en de makers. De Sectoranalyse E-cultuur geeft een kwantitatief beeld van het veld. Sterke merken als HOT100, Best Practice, How Do You Do, SPRKR en Virtueel Platform Research zijn in 2011 opgezet of verder uitgebouwd.

Nieuwe studies over bijvoorbeeld Ownership in de Stad en Archiving the Digital zagen het licht, en door het Bezoekersprogramma konden internationale e-cultuurexperts naar Nederland komen. 2011 stond ook in het teken van toekomstverkenningen en een fusieproces dat is opgestart met de sectorinstituten NAi en Premsela.

Het jaarverslag is te downloaden als PDF of te lezen via Issuu.


Facebook comments