Activiteiten / evenement

Jeugd 2.0

evenement

Jeugd 2.0

— Middag over kwaliteit voor jeugd in het digitale domein tijdens Cinekid 2007.

​De Nederlandse jeugd is verknocht aan internet. Uit recent onderzoek blijkt dat 90% van onze kinderen zegt ‘niet meer zonder de computer te kunnen’. Dat ze vele uren doorbrengen met MSN, Hyves, Habbo Hotel, YouTube en allerlei andere internetsites is een feit. Om de vragen te behandelen die door deze ontwikkelingen opkomen, organiseren Virtueel Platform en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties tijdens het Cinekid festival de paneldiscussie Jeugd 2.0.

In zijn rapport 'Mediawijsheid - de ontwikkeling van nieuw burgerschap' uit 2005 heeft de Raad voor Cultuur aangegeven dat burgers, van jong tot oud, nieuwe competenties nodig hebben en een andere houding moeten aannemen om met de steeds groter wordende rol van de media om te kunnen gaan. Hierbij gaat het niet alleen om het geven van een oordeel over wat de markt produceert. De samenleving kan zich ook de vraag stellen of er voldoende kwaliteit in de publieke ruimte wordt gegenereerd. Om mediawijsheid te versterken is het van belang dat er voldoende betrouwbaar en onafhankelijk media-aanbod is.

Vragen die aan bod komen zijn: Is er genoeg ‘kwaliteitscontent’ voor kinderen te vinden op het net? Bieden de publieke digitale ruimtes waarin zij actief zijn voldoende culturele en maatschappelijke thema’s? En als we constateren dat hier een gebrek aan is: wie gaat die nieuwe content maken? Wie richt de digitale publieke ruimte in? Naast Virtueel Platform en STIFO zal ook de Raad voor Cultuur mededwerking verlenen aan de paneldiscussie.

Maandag 15 oktober, 10.00 – 12.00 uur. Westerliefde, Westergasterrein Toegang gratis, reserveren verplicht. Aanmelden via: cinekid@stimuleringsfonds.nl

Share

Facebook comments