Activiteiten / evenement

Shared Space: Gamedevelopers en architecten

evenement

Streamline Studios Battlecars

— Workshop over de paralellen tussen de ontwerppraktijk van gamedevelopres en architecten.

Virtueel Platform en Syntens organiseren op 13 maart 2009 SharedSpace, een workshop over de paralellen tussen de ontwerppraktijk van game-developers en architecten. Helaas zijn voor dit evenement geen plaatsen meer beschikbaar.

Uitgangspunt van Shared Space is dat er tal van overeenkomsten zijn tussen het werk van van game-developers en architecten, maar dat er niet veel uitwisseling is tussen de twee ontwerppraktijken. Meer kennis van elkaars methoden en middelen kan leiden tot interessante inzichten, innovatief gebruik van middelen en creatieve samenwerkingen.
Game developers zijn virtuele architecten, en architecten zijn interactie ontwerpers in de fysieke ruimte: In beide disciplines worden ruimtes ontworpen en gebouwd, meestal voor gedefinieerde soorten interactie tussen groepen mensen, en in het ontwerpproces wordt dezelfde soort software gebruikt.
In de Shared Space workshop zullen de deelnemende game-developers en architecten en stedenbouwkundigen meer te weten komen over elkaar praktijken aan de hand van presentaties van ontwikkeltrajecten van een interessant stedenbouwkundig project en van een grote game.

Vragen
In de presentaties wordt ondermeer ingegaan op de volgende vragen:
Wat zijn de typische fasen van een ontwerptraject?
Wat wordt er onderzocht voorafgaand aan conceptontwikkeling? Wat zijn daarbij bronnen van inspiratie, of methoden om het concept te focussen ?
Hoe test je een ontwerp?
Welke visualisatie technieken gebruik je?
Welke interactie kun je bepalen door het ruimtelijk ontwerp, welke interactie moet je niet willen bepalen door middel van het ontwerp van de omgeving?

Brainstorm
De deelnemers zullen ook in kleinere brainstormgroepen inventariseren wat ze van elkaar willen weten en waar ze mogelijkheden tot creatieve allianties zien.
Uitkomsten van Shared Space 1 dienen als vertrekpunt voor de volgende Shared Space in het voorjaar van 2009, waarvan de datum na Shared Space 1vastgesteld zal worden.

Stedenbouwkundige Rob Leek van Amer Ruimtelijke Ordening vertelt over methoden, fasen, stappen, in ontwikkeling van een recent stedebouwkundig project.
Game ontwerper Stefan Baier van Streamline Studio’s vertelt over de methoden, fasen, stappen, in ontwikkeling van de ontwikkeling van een grote game.

Contact

Share

Facebook comments