Activiteiten / evenement

Stad_Spel_Data

evenement

World of City Craft (foto: Ekim Tan)

— Expertmeeting rondom databeschikbaarheid in de stad.

​Stad_ Spel_ Data_ is een expertmeeting rondom het centrale vraagstuk hoe nieuwe media en de sterke opkomst van databeschikbaarheid in de stad kunnen worden ingezet om de betrokkenheid van inwoners bij hun directe omgeving te stimuleren.

Aan de expertmeeting doen o.a. kunstenaars, opdrachtgevers, e-cultuur ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties mee. De dag zal beginnen met een inleiding door Beth Coleman (Assistent Professor MIT Cambridge, MA) en Howard Goldkrand (Directeur Innovatie Modernista! Boston, MA). Coleman en Goldkrand willen een initiatief opzetten in Amsterdam met als werktitel 'the city as platform'.

Best Practices
Hierna volgen een drietal presentaties van Best Practices die laten zien hoe er gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan door de versmelting van het digitale domein met de fysieke ruimte binnen stedelijke ontwikkelingen. Na de lunch wordt onder begeleiding van een moderator aan drie thematafels verder gesproken over de onderwerpen die tijdens de ochtend zijn aangekaart.

Ownership in de Hybride Stad
De (besloten) expertmeeting is onderdeel van het in opdracht van Virtueel Platform uitgevoerde onderzoek naar 'Ownership in de hybride stad' door Michiel de Lange en Martijn de Waal van The Mobile City.
Het onderzoek gaat over de rol van nieuwe media in 'eigenaarschap': betrokkenheid en participatie van stedelingen bij hun leefomgeving en stedelijke issues. Het doel is om in kaart te brengen wat er op dit vlak gebeurt, dit conceptueel te duiden en van richting te voorzien, en aanbevelingen voor de e-cultuursector te formuleren waarmee zij zelf aan de slag kunnen. De uitkomsten van de expertmeeting en dit onderzoek zullen middels een publicatie onder een breder publiek worden verspreid.

Contact

Share

Facebook comments