Activiteiten / evenement

The Art of Open Content

evenement

The Art of Open Content (foto: Jan Sprij)

— Expertmeeting over online archivering en auteursrecht tijdens DEAF 2004.

Tijdens DEAF04 festival organiseert VP in samenwerking met V2_ de expertmeeting 'The Art of open Content'.

Culturele instellingen en archieven die hun collecties via het web willen ontsluiten, stuiten in veel gevallen op problemen met het auteursrecht. Toch is er bij heel wat - vooral producerende - organisaties een groot potentieel aanwezig van informatie die deel zou kunnen uitmaken van een creatief publiek domein of "commons".

Deze problemen variëren van onvindbaarheid van rechthebbenden tot uiteenlopende visies en overeenkomsten rond rechtenkwesties bij makers en auteursrechtverenigingen. Toch is er bij heel wat - vooral producerende - organisaties een groot potentieel aanwezig van informatie die deel zou kunnen uitmaken van een creatief publiek domein of "commons".

In juni 2004 werd de Nederlandse versie van de Creative Commons-licenties gelanceerd. Dit zijn open gebruiksvergunningen die tegelijk de auteursrechten van de maker beschermen en een flexibeler (her)gebruik van de inhoud mogelijk maken. Waar ligt hun toepasbaarheid? Hoe kunnen instellingen er concreet mee aan de slag, hoe geschiedt de integratie in bestaande collecties en vanuit bestaande overeenkomsten met makers? Hoe verhouden open licenties zich tot (adviezen rond) het huidige auteursrechtbeleid, en welke vragen en opmerkingen zijn er vanuit de sector naar het beleid toe?

Tijdens de expertmeeting worden in drie parallelle sessies evenveel concrete case studies gepresenteerd.

  • Het archief van V2_, met (onder andere) documentatie van heterogene kunstprojecten, in eigen huis ontwikkeld door interdisciplinaire teams. Als voorbeeldcase wordt de documentatie van het werk whisper (Thecla Schiphorst, Susan Kozel - 2002-3) behandeld.
  • Het Nederlands Instituut voor Mediakunst behandelt de frictie tussen auteursrecht en belangen van videokunstenaars van wie het werk gedistribueerd en gepresenteerd wordt, versus de open source ontwikkelingen in het eigen medialab. 
  • Waag Society behandelt de problematiek van "remixen" van cultureel erfgoed in een aantal afgeronde en actuele projecten.

Deze ervaringen worden in de tafelgesprekken geconfronteerd met het huidige beleid, met een afweging van de mogelijke rol van open licenties.

Lees de bijgevoegde Art of Open Content Reader voor meer informatie.

Facebook comments