Activiteiten / publicatie

Transmediaal Werken in Nederland

publicatie

Nederland van Boven

— Downloadbare publicatie over de transmediale praktijk in Nederland, de kansen en de knelpunten, met aanbevelingen om het klimaat voor transmediaal werken in Nederland te stimuleren.

Download de PDF of lees de publicatie op Issuu.

​Transmediaal vertellen is een manier om met behulp van verschillende, elkaar aanvullende media, een cohereent verhaal te vertellen. Denk aan een film waarvan je de verhaalwereld kunt bereizen in een game, en die achtergrond krijgt in een stripverhaal. Of een boek waarvan de karakters een online identiteit hebben en met fans communiceren. Het publiek kan zelf aan het verhaal deelnemen, meestal in verschillende gradaties van itensiteit.

Voor makers van e-cultuur is transmediaal werken een belangrijke opkomende werkwijze, die inhoudelijk en professioneel veel interessante mogelijkheden biedt.

Op 24 oktober 2012 werd de publicatie gelanceerd tijdens de Cinekid Conference in Amsterdam.


Inhoud

  • In hoofdstuk 1 van deze publicatie wordt transmediaal werken als verschijnsel nader toegelicht. Een uitgebreider artikel over transmedia is te vinden via virtueelplatform.nl/kennis/transmedia.
  • In een veldonderzoek werden transmediamakers gevraagd naar hun visie op de huidige transmediale praktijk. Interviews met Joris Hoebe, Aneta Lesnikovska, Erik van Heeswijk, Bruno Felix, Floris Kaayk en Maartje Nevejan zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van deze publicatie. Lees ook interviews met Joris Hoebe, Maartje Nevejan, Annette Mees en Romke Faber op onze website.
  • Naar aanleiding van de kwesties die uit het veldonderzoek naar voren kwamen besloot Virtueel Platform een proefondervindelijk onderzoek te doen. Via de dienst SPRKR kwam Sieb Posthuma met de vraag hoe hij zijn getekende hondje Rintje het beste een online gedaante kon geven. Virtueel Platform startte een traject om mogelijke routes voor het opzetten van een transmediale wereld voor Rintje te onderzoeken. Hoofdstuk 3 gaat over dit onderzoek. Een verslag is ook te vinden via virtueelplatform.nl/kennis/rintje-transmediaal.
  • Een samenvatting van het onderzoek naar transmediale publiek-private samenwerking door Bremer & De Zwaan (het team bestond uit Monica Bremer, Nina Peters en Carlijn Strengers) is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze publicatie. Het volledige onderzoek is te vinden op virtueelplatform.nl/kennis/transmediale-pps.
  • Elk onderzoek werd besproken met verschillende vertegenwoordigers uit het werkveld. Op basis van de drie onderzoeken en de feedback formuleerde Virtueel Platform een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse fondsen, het Commissariaat voor de Media, festivals, onderwijsinstellingen en makers die transmediaal (willen) werken. Deze aanbevelingen zijn te vinden in hoofdstuk 5.

Voorwoord

Ons mediagebruik verandert, dat is geen nieuws. Zelf maken we steeds vaker gebruik van verschillende media om informatie tot ons te nemen en erop te reageren. Mediaorganisaties zoals kranten en omroepen bedienen meerdere platforms en kanalen voor hun verhalen en boodschappen. Transmediaal vertellen is een creatief antwoord op deze ontwikkeling.

Een transmediaal project ontsluit een verhaalwereld die je via verschillende media op verschillende momenten en manieren kunt betreden. Denk aan een film waarvan je de verhaalwereld kunt bereizen in een game, en die achtergrond krijgt in een stripverhaal. Of een boek waarvan de karakters een online identiteit hebben en met fans communiceren.

Voor veel makers uit diverse disciplines is het inmiddels niet meer een exotische gedachte om een verhaal via meerdere media uit te zetten. Andersom is ook het publiek ermee vertrouwd geraakt dat een verhaal na afloop van een uitzending door kan lopen op het internet of via sociale media, waar ruimte is voor participatie. Bij dergelijke transmediale projecten is voor makers van e-cultuur vaak een hoofdrol weggelegd. Daarom is transmediaal werken een belangrijk thema voor makers en afnemers van digitale kunst en cultuur.

In deze publicatie Transmediaal Werken in Nederland geeft Virtueel Platform een overzicht van de transmediale praktijk in Nederland, de kansen en de knelpunten, en aanbevelingen om het klimaat en de cultuur voor transmediaal werken in Nederland te stimuleren.

Floor van Spaendonck

Facebook comments