Best practice /

WebChair

Met Best Practice presenteren we de beste en meest opvallende e-cultuur in Nederland.

This is e-culture

WebChair (webchair.com)

Leerlingen die langdurig thuis of in het ziekenhuis verblijven, kunnen met behulp van videoconferencing toch de les volgen. Met een WebChair communiceer je op een levensechte manier met de leraar en je klasgenoten op school.
4307
WebChair

Onderwijs verloopt hoe langer hoe meer via digitale kanalen. Met een laptop studeer je aan buitenlandse universiteiten, volg je colleges en onderhoud je contact met docenten en medestudenten.

Leerlingen van de basis- of middelbare school die vanwege ziekte of andere redenen niet aanwezig kunnen zijn in de klas, missen in zo'n digitale leeromgeving het sociale contact met klasgenoten en persoonlijke aandacht van de docent.

Speciaal voor deze geïsoleerde leerlingen ontwikkelde Graham Smith in 1996 een eerste leersysteem op afstand, 'Pebbles'. Inmiddels is deze uitgegroeid tot de WebChair, een systeem dat de thuiszittende leerling via videoconferentie op een zo echt mogelijke manier aanwezig laat zijn in het klaslokaal.

In het klaslokaal staat een scherm met speakers en webcam opgesteld, waarop de leerling die thuis meedoet te zien en te horen is. De leerling bestuurt met zijn of haar laptop de webcam in het klaslokaal. Op die manier kan hij of zij inzoomen om het schoolbord goed te kunnen lezen, of te focussen op de leraar of klasgenoot die aan het woord is. De leerling steekt simpelweg een vinger op wanneer hij of zij het antwoord weet, en wacht op zijn of haar beurt.

De draagbare versie van de WebChair laat zich makkelijk aanschuiven aan een tafeltje in de klas of in een groepje. In de pauze kan er door de leerling met klasgenoten worden bijgepraat. Op deze manier levert de WebChair bijzondere tools om het isolement van de afgezonderde leerling te doorbreken.


De WebChair is onderdeel van het totaalpakket WebTeach, dat alle hulpmiddelen biedt om het volgen van de lessen goed te laten verlopen. WebTeach geeft instructies op school, biedt ondersteuning en zorgt voor het onderhoud van de WebChair. In een online community kunnen scholen, leerlingen, leraren en ouders kun kennis en ervaringen met elkaar en WebTeach delen, en blijft de WebChair zich ontwikkelen.

Inmiddels maken meer dan 100 scholen, ziekenhuizen en revalidatiecentra in Europa en de VS gebruik van de WebChair. In 2008 werden de ontwikkelaars genomineerd voor de Europese E-Inclusion Award.

auteur: Katía Truijen

Gemaakt door

WebChair

Graham Smith en Robbert Smit

bekijk website

Eindoordeel

  • creatieve oplossing voor langdurig schoolverzuim

Share

Ranken

  1. 3 sterren
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Tags

Facebook comments