E-cultuur /

Fondsen voor e-cultuur

Monobanda - Bohm (Gamefonds)

Welke fondsen zijn beschikbaar voor de ontwikkeling van e-cultuur?

Voor algemene projecten waarbij e-cultuur of digitale media ook worden toegepast, kan bij diverse fondsen worden aangevraagd. Maar er bestaan ook bijzondere regelingen waarin e-cultuur zelf centraal staat, deze zijn hier te vinden.

Architectuurfonds - Meerjarige subsidie architectuur, vormgeving, e-cultuur
Binnen de kaders van het cultuurbeleid voor 2013-2016 introduceert het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) een subsidieregeling voor tweejarige programma’s, gericht op architectuur, vormgeving en e-cultuur. Het SfA heeft met ingang van 2013 tot doel om de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, vormgeving en e-cultuur te bevorderen, evenals het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, research&development. Daarnaast is het een kerntaak van het SfA om de publieke belangstelling voor deze sectoren te verhogen en participatie te bevorderen. Het versterken van de internationale positie van deze sectoren, maakt tevens deel uit van het takenpakket.
Bezoek de website van het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Mediafonds - Productie e-cultuur
Het Mediafonds subsidieert de ontwikkeling en productie van aanbod voor nieuwe mediatoepassingen. Onder e-cultuur wordt verstaan: 'content' ontwikkeld of gemaakt voor interactieve toepassingen aan te bieden via internet en/of andere digitale netwerken, al dan niet in combinatie met een radio- op televisieprogramma, in opdracht of ten behoeve van een publieke zendgemachtigde (landelijk of regionaal). Het media-aanbod zal bijzonder moeten zijn, van Nederlandse origine en van hoogwaardig artistiek gehalte.
Bezoek de website van het Mediafonds

Filmfonds - Experimentele film / e-cultuur
Het Filmfonds ondersteunt Nederlandse experimentele filmproducties en e-cultuurproducties. Experimentele producties zijn films die vernieuwend, uitzonderlijk en voorbeeldstellend zijn. Het kan hierbij gaan om nieuwe werkwijzen zowel op technisch als creatief gebied. E-cultuurproducties zijn projecten met een duidelijk aanwijsbare filmische component en hebben de toepassing en de inzet van nieuwe media en interactiviteit als kenmerk. Niet in aanmerking voor ondersteuning komen e-cultuur projecten met louter promotionele doeleinden.
Bezoek de website van het Filmfonds

Mondriaan Fonds / Mediafonds - Gamefonds
Het Gamefonds geeft een impuls aan de ontwikkeling van artistieke games. Kunstenaars, vormgevers of animatoren kunnen samen met een game-ontwikkelaar of een (culturele) instelling een aanvraag doen voor de ontwikkeling of de productie van (een deel van) een game. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van de ontwikkeling en productie van games, het terrein van de beeldende kunst, het terrein van cultuur en nieuwe media, en het terrein van de animatie.
Bezoek de website Gamefonds.nl

Fonds voor de Letteren - Poëzie op het scherm
Sinds 2005 wordt regelmatig aan een aantal dichters en schrijvers de gelegenheid geboden om in samenwerking met een vormgever 'in de nieuwe media' een literair werk voor op het (beeld)scherm te maken en te presenteren. Samen met het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst en Waag Society organiseert het Fonds voor de Letteren deze verbanden om artistiek-inhoudelijke experimenten tussen beide disciplines te stimuleren.
Bezoek de website Poezieophetscherm.nl

Voordekunst (crowdsourcing) - AFK / Cultuur-Ondernemen / BKCC
Heb jij een leuk project dat je graag op voordekunst wil plaatsen? Het Amsterdams Fonds voor de Kunst is de eerste actieve partner voordekunst. Daarnaast zijn Cultuur-Ondernemen en het bkkc toegetreden als partner. Geef in je omschrijving duidelijk aan waneer je denkt dat jouw project interessant kan zijn voor een van de partners. Zo vermeld je bijvoorbeeld 'brabant' in je omschrijving, wanneer je project in Brabant plaatsvindt en bijvoorbeeld zou passen binnen de richtlijnen van het bkkc.
Bezoek de website Voordekunst.nl

CineCrowd (crowdsourcing) - Stichting CineCrowd
CineCrowd is een non-profit stichting waar filmmakers hun ideeën voor films kunnen presenteren & pitchen. Particulieren, maar ook bedrijven, kunnen zonder risico een bijdrage leveren om zo de realisatie van een film mogelijk te maken. Deze methode van financiering wordt ook wel 'crowd funding' genoemd. Afhankelijk van de bijdrage krijgt de Filmsponsor ook iets terug, bijvoorbeeld kaartjes voor het festival waar de film draait, vermelding op de aftiteling of een bezoek aan de set. Zo deelt uiteindelijk iedereen in de passie van het filmmaken.
Bezoek de website CineCrowd

VSB fonds
VSBfonds steunt projecten binnen het brede spectrum van ‘de Kunsten’: podiumkunsten, beeldende kunst, film & nieuwe media, vormgeving, architectuur, letteren en fotografie, alsmede alle multidisciplinaire en interdisciplinaire uitingen.
Bezoek de website VSBfonds.nl

SNS Reaal Fonds
SNS REAAL Fonds staat open voor e-cultureprojecten waarbij de inzet van nieuwe media zorgt voor het bereiken van een groter publiek. Daarbij hebben innovatieve samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen en nieuwe mediamakers onze voorkeur. Het accent ligt op (de ontwikkeling en productie van) toepassingen die kunnen zorgen voor een bredere toegankelijkheid voor publiek.
Bezoek de website van SNS Reaal Fonds

Stichting DOEN
Binnen het thema 'Cultuur en Cohesie' werkt Stichting DOEN aan een maatschappij waar het individu tot ontplooiing kan komen en onderdeel is van een breder sociaal verband. Initiatieven op het terrein van cultuur, cohesie en media leveren een belangrijke bijdrage om dit doel te bereiken: Cultuur mobiliseert de creatieve verbeeldingskracht van mensen en biedt nieuwe handelingsperspectieven, Cohesie ontstaat als de sociale binding tussen individuen en groepen sterker wordt bijvoorbeeld door nieuwe vormen van interactie en Media verschaffen onafhankelijke informatie en dragen bij aan een kritische meningsvorming.
Bezoek de website van Stichtig DOEN

Share