Kennis /

Juist nu is e-cultuur van belang voor de Nederlandse kenniseconomie

visie

Emilie Randoe bij opening nieuwe kantoor Virtueel Platform

— De volledige speech van Emilie Randoe, gehouden tijdens de opening van het nieuwe Virtueel Platform kantoor op maandag 25 mei 2009.

Tijdens de opening van het nieuwe Virtueel Platform kantoor op 25 mei 2009 hield Raad van Toezicht-lid Emilie Randoe een speech waarin ze onder andere het zojuist verschenen boek E-cultuur en het belang van e-cultuur voor de Nederlandse kenniseconomie aanstipte. De volledige tekst is hier te lezen.

"Hartelijk welkom bij de feestelijke opening van het Arts & Crafts gebouw, het nieuwe huis van Virtueel Platform en vele nieuwe media bedrijven. In een paar maanden tijd is hier een nieuwe en productieve broedplaats op het gebied van e-cultuur ontstaan.

Vandaag opent Virtueel Platform officieel haar deuren met de presentatie van werk van kunstenaars, ontwerpers en ontwikkelaars die werkzaam zijn in het gebouw en met de presentatie van drie boeken.

Gezamenlijk geven deze drie boeken een overzicht van de breedte van e-cultuur in Nederland en daarbuiten. Waarom drie? Nou, we weten allemaal dat goede dingen altijd met zijn drieën komen! Gedrieën maken de boeken de stand van zaken op waar de kunsten staan op het gebied van innovatie door middel van e-cultuur. We mogen vandaag op dit moment ook best even trots zijn op wat is bereikt, met name in de Nederlandse erfgoed sector.

Walled Garden, een verslag van een tweedaagse internationale conferentie waarin kunstenaars, ontwikkelaars, designers en onderzoekers zich bogen over de vraag hoe de toegang van ons allemaal tot de informatie om ons heen gewaarborgd kan worden. Er ontstaan immers steeds meer afgesloten netwerken op het internet, een breuk met het open discours van de afgelopen twintig jaar. De tweede vraag waarmee deze bundel zich verstaat, is welke gereedschappen er denkbaar zijn om culturele data betekenis te geven. Dit boek kun je zien voedsel voor de voorhoede, die bezig is met de vraag wat we allemaal kunnen gaan doen met de op grote schaal gedigitaliseerde data en op welke voorwaarden. Het is erg belangrijk dat de kunsten en kunstenaars uit alle disciplines zich mengen in de ontwerp en ontwikkelvraagstukken, omdat het is essentie draait om processen van betekenisgeving in zowel maatschappelijk, als sociaal, economisch opzicht en cultureel opzicht.

Navigating E-Culture bevat de vertaling en verbinding van dit gedachtegoed naar toepassingen in het brede culturele veld. Hoe en waar manifesteert zich e-cultuur? Good practices uit de Nederlandse en buitenlandse erfgoed sector worden gepresenteerd. Het eerste deel van het boek is gewijd aan de invasie van cultuur op publieke schermen in de stad en op onze mobiele schermpjes terwijl wij ons van locatie naar locatie begeven. Dit deel van de serie biedt inspirerende voorbeelden en praktische handvaten voor elke culturele ondernemer.

Mapping E-Culture tot slot geeft een overzicht van de stand van zaken in belangrijke pijlers onder de e cultuur sector. Zij stutten de humuslaag waarop kunstenaars, ontwikkelaars, designers en onderzoekers voort kunnen bouwen. Hoe staat het er voor in het onderwijs, in het culturele discours, in het praktijkgericht onderzoek aan de kunstenopleidingen, in de labs waar verbinding gemaakt wordt tussen deze drie pijlers. Belangrijk is ook de bijdrage over culturele verdienmodellen in deze tijden van profijtbeginsel. Mapping E-Culture beperkt zich niet tot Nederland, Het gaat niet alleen over er zijn ook bijdragen over de ontwikkelingen in China en Brazilië opgenomen.

Mevrouw Vogelzang, ik ben bijna aan het eind van mijn verhaal. Als lid van de Raad van Toezicht past normaal gesproken enige afstand. Maar u mag weten dat ik echt apetrots ben op deze publicaties. En ze komen op een goed moment, want nog niet zo lang geleden heeft Minister Plasterk heeft de Raad voor Cultuur een advies gevraagd over e- cultuur. Als sector instituut levert Virtueel Platform vandaag hopelijk een bijdrage aan dat advies in de vorm van alle kennis en gedachten die gebundeld zijn in deze prachtige cassette. De Franse filosoof Badiou stelt dat de kunst (naast wetenschap, liefde en politiek) één van de vier waarheden is. Het is juist nu , temidden van alle economische en politieke onrust, van eminent belang dat de kunsten doorgaan op de ingeslagen weg en via e-cultuur samen met onderzoekers, ontwikkelaars en designers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een vitale Nederlandse kenniseconomie."

Emilie Randoe
25.5.2009

Share

Facebook comments