Kennis /

Premsela en Virtueel Platform luiden het nieuwe jaar in met Bottom-Up!

verslag

Dingeman Kuilman van Premsela tijdens Bottom-Up 2009

— Premsela en Virtueel Platform, respectievelijk sectorinstituten voor design en e-cultuur, organiseerden op 15 januari 2009 de Bottom-Up! nieuwjaarsborrel. Met presentaties van Matt Ratto, Garrick Jones en beide directeuren Dingeman Kuilman (Premsela) en Floor van
Spaendonck (Virtueel Platform) werden de verwachtingen voor design en e-cultuur in 2009 uitgesproken. Nieuwe manieren van fabricatie, culturele ontwikkelingen door innovatie en de zoektocht naar waardevolle, duurzame ideeën stonden centraal.

Bekijk alle foto's op http://www.flickr.com/photos/v-p

In haar openingswoord haakt Floor van Spaendonck, directeur van Virtueel Platform, in op de maatschappelijke vraag waar de revolutie van nieuwe media blijft: 'Blijft het uit? Komt het nog? Juist in deze tijden moeten we de culturele revolutie aangaan met de nieuwe middelen die tot onze beschikking staan. Door de koppelingen te gebruiken die e-cultuur mogelijk maakt, zoals vandaag de koppeling met vormgeving, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.'

Eerste spreker Matt Ratto, onder andere werkzaam voor de Virtual Knowledge Studio, laat in zijn presentatie veel praktische voorbeelden voorbij komen die dit statement onderstrepen.* De nieuwe manieren waarop digitale content nu persoonlijk gemaakt én gefabriceerd kan worden, openen nieuwe mogelijkheden voor vormgeving. Ratto nuanceert deze idealistische blik wel: 'Ik herinner me een aflevering van de Simpsons waarin Homer zijn eigen auto mag ontwerpen van een autobedrijf. Dit is voor hem leuk, maar niemand wilde uiteindelijk de auto kopen omdat het vol zat met dingen die anderen niet nodig vonden.' Dit voorbeeld van 'me-me-me' waardoor het lijkt dat iedereen plotseling een vormgever kan zijn, is ook exemplarisch voor de kijk van Web 2.0 criticus Andrew Keen op innovatie. Maar wat ondanks dat duidelijk is, is dat na de innovaties op het scherm er nu een samensmelting is van 'computing and stuff', zo quote Ratto computerexpert Tim O'Reilly.

Dingeman Kuilman, directeur van Premsela, roept in dit kader op tot het bedenken van duurzame, waardevolle ideeën in tegenstelling tot massaproductie en gebruikt daarvoor een interessante analogie: 'We staan voor een tweesprong, een keuze tussen de bioslager en de kiloknaller. Beide ontwikkelingen staan te gebeuren, maar wat is de keuze? De kiloknaller zal door de overheid gereguleerd moeten worden zodat het niet uit de hand loopt. De bioslager is interessanter en iets waar energie in gestoken moet worden. Het is niet het beginpunt van een crisis, maar van een nieuwe praktijk: Flickr is een nieuw beeldarchief dat gezien kan worden als de moderne variant op een museum.' Om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken zijn verfrissende, duurzame ideeën nodig. Kuilman haalt het idee van de “Globe of Ideas” aan om dit te genereren: Een oude globe die met schoolbordverf omgevormd wordt tot een globe waarop je met schoolkrijt ideeën kan schrijven.

Maar voor welke ontwikkelingen zullen in de komende periode ideeën moeten worden ontwikkeld? Waar kan op worden geanticipeerd? Spreker Garrick Jones zette tijdens zijn presentatie enkele mogelijke ontwikkelingen van de een- en-twintigste eeuw op een rij: De verschuiving in de bronnen van informatie; de verschuiving van natie-staten naar supranationale regio's (in deze context noemt hij onder andere Europa als goed voorbeeld); de opkomst van de stad als de grote bron van energie; de opkomst van de entrepeneur in de economie; de opkomst van connectieve technologieën; en de opkomst van de Creatieve Economie. Dit zijn een aantal punten die Jones aandroeg als voorbeelden waarmee design en e-cultuur in 2009 te maken krijgen. Tot slot merkt Jones het belang van kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines op. Hoewel dit niet altijd gemakkelijk is door incompatibiliteit is zijn advies, ook voor 2009: 'Try again, fail again, fail better.'

 

* De links die Matt Ratto in zijn presentatie 'Grind Mill Grind: Fabrication and commons-based peer production' liet zien:

Commons-based peer production
http://www.instructables.com
http://www.flickr.com
http://www.wikipedia.org
http://www.thinklink.com
http://www.etsy.com
http://www.thingiverse.com

Fabrication Services
http://www.spoonflower.com
http://www.ponoko.com
http://www.shapeways.com
http://www.studioludens.com
http://www.fluidforms.eu
http://www.zapfab.com

Open Source 3D printer

http://www.reprap.org

Share

Tags

Facebook comments