Kennis /

The Digital Making of Art and Science

verslag

Virtual Knowledge Studio

— Virtual Knowledge Studio Maastricht organiseerde op woensdag 14 april de workshop 'The Digital Making of Art and Science' met als belangrijkste vraag hoe digitale technologieën de wisselwerking tussen kunst en wetenschap beïnvloeden.

De sprekers betroffen een mix van mensen met voornamelijk een achtergrond  in de geesteswetenschappen: Matthijs Kouw (Maastricht University, Virtual Knowledge Studio), Sarah de Rijcke (Virtual Knowledge Studio), Peter Peters (Maastricht University, Hogeschool Zuyd), Caroline Nevejan (TU Delft), maar ook uit de beeldende kunst: Stijn Verhoeff (Jan van Eyck Academy), Kim de Groot (Jan van Eyck Academy) Ook gemixte of crossover achtergronden waren vertegenwoordigd: Angelo Vermeulen (oorspronkelijk bioloog, nu beeldend kunstenaar) en Klaas Kuitenbrouwer, (media en crossover onderzoeker).
Kern van het bijzonder insteressante werk van de Virtual Knowledge Studio is interdisciplinaire kennisontwikkeling. Het gaat hierbij om academische disciplines.  Kermerkend voor hun methode is de integratie van ontwerp en analyse in nauwe samenwerking tussen sociale en geesteswetenschappers, ICT experts en informatici.
Klaas Kuitenbrouwer was uitgenodigd een bijdrage te leveren vanuit het perspecitef van Virtueel Platform, als instituut dat zich in hetzelfde  cross-over domein begeeft, maar dan vanuit een culturele invalshoek.  Zijn bijdrage bestond uit het ondervragen van de manier waarop het verschil tussen 'wetenschap' en 'kunst' wordt gearticuleerd.  De voornaamste observatie kwam er op neer dat in termen van de dagelijkse praktijk van groepen kunstenaars en wetenschapper er heel andere productieve verwantschappen zijn te herkennen dan de groeperingen 'wetenschapper' en 'kunstenaar' suggereren. Qua methode, instrumenten, en bronnen is er duidelijk grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld visuele antropologen en kunstenaars met een documentaire inslag. Ook lijkt de technische praktijk van (wetenschappelijke) experimentontwerpers van TNO duidelijk op die van bouwers van complexe interactieve installaties.  Dit werd geillustreerd met een weergave van de verwevenheid van wetenschappelijke en artistieke noties en referenties in de ontwikkeling van de praktijk van locatieve media. Conclusie was  dat de categorisering 'kunst' en 'wetenschap'  niet perse duidelijk werkt op het nveau van de dagelijkse praktijk van hun beoefenaren. Maar als gekeken wordt naar institutionele verantwoordelijkheid en de maatschappelijke rol van de wetenschappelijke en de artistieke activiteit  wordt het verschil weer veel duidelijker: wetenschap produceert niet-ambigue (hoewel voorlopige) feiten. Kunstenaars produceren met nadruk ambigue stellingen en ervaringen, ook als  ze wetenschappelijke methoden adopteren om hun praktijk mee te analyseren. 
Een uitgebreide weergave van de dag is te vinden op http://www.fdcw.org/maastrichtvks/2010/03/workshop-the-digital-making-of.html

Share

Facebook comments