Nieuws /

Problemen gezocht! Social design: een nieuwe aanpak voor lastige maatschappelijke problemen

Social Design for wicked problems

— Klaas Kuitenbrouwer (Het Nieuwe Instituut) André Schaminée (Twynstra Gudde) en Tabo Goudswaard (social designer) doen in samenwerking met Stichting DOEN een publiek onderzoek naar de inzet van social design voor taaie problemen. Dit is een Call voor personen of organisaties die zich eigenaar voelen van zo’n zogenaamd taai vraagstuk of ‘wicked problem’.

Wij zoeken problemen! Problemen die hardnekkig zijn. Problemen die maar terug blijven komen. Maatschappelijke problemen waarbij gedragsverandering noodzakelijk is. Problemen waarvoor, hoe u er ook naar kijkt, geen oplossing wordt gevonden. Denk aan complexe problemen als obesitas, demografische krimp of schooluitval.

Voor wie is deze oproep bedoeld?
Overheden, bedrijven en andere organisaties met een (enigzins) publieke rol, die zich eigenaar voelen van een lastig maatschappelijk probleem en die behoefte hebben aan een nieuw handelingsperspectief. Hen nodigen we uit hun probleem in te sturen om in een experimentele setting kennis te maken met de social design aanpak.

Waarom is dit interessant?
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe zogeheten social designers impact hebben op complexe problemen. Deze social designers, dat zijn gespecialiseerde kunstenaars en ontwerpers, slagen er in om vanuit een hele andere blik en manier van werken, publieke en private organisaties onverwachte invalshoeken te bieden. Vraagstukken die onoplosbaar leken, kregen door hun aanpak een nieuw vooruitzicht, nieuwe stakeholders raakten betrokken en er ontstond een concreet handelingsperspectief.

Wij willen social design als aanpak meer bekendheid geven. Ook willen we de kennis over de doelen, instrumenten en methodes van social design vergroten en hanteerbaar maken voor grotere groepen probleemeigenaren en ontwerpers en kunstenaars. Voor u is dit een unieke kans om in een zorgvuldig begeleid proces, op een (ver)nieuwe(nde) manier op zoek te gaan naar nieuwe handelingsperspectieven voor het meest complexe vraagstuk van uw organisatie.

Wat we gaan doen
Uit de ingezonden problemen wordt, na een intakegesprek, een selectie gemaakt. Een op maat samengesteld ontwerpteam gaat vervolgens gedurende de maanden september tot en met december 2013, samen met u aan de slag met uw probleem. De (tussen-) resultaten worden in publieke bijeenkomsten besproken. In die bijeenkomsten is het voor u en uw medewerkers mogelijk om hands on deze andere manier van werken toe te passen. Het proces staat onder deskundige begeleiding van vooraanstaande social designers en organisatieadviseurs.

Geïnteresseerd?
Op www.socialdesignonderzoek.nl staat een “probleemformulier” met een aantal vragen en met informatie over de geldende afspraken bij deelname. Wij nodigen u uit deze op te sturen voor 28 juni 2013. Voor meer kunt u informatie terecht bij projectleider Tabo Goudswaard (info@tabogoudswaard.nl), André Schaminée van Twynstra Gudde (asn@tg.nl) of Klaas Kuitenbrouwer van Het Nieuwe Instituut (k.kuitenbrouwer@hetnieuweinstituut.nl)

Share

Facebook comments