Tag

Hacken

Hacken gaat om het openbreken en toe-eigenen van artefaceten, om een door de ontwerper niet expliciet bedoeld gebruik te generen.

Best practice