Activiteiten / evenement

Art Mediated by Technology

evenement

Art Mediated by Technology

— Locative Media en Urban Screens voor culturele organisaties.

​Deze middag verkennen we de recente ontwikkelingen op het gebied van ‘Locative Media’ en ‘Urban Screens’. Deze nieuwe platformen zorgen voor hele andere vormen van informatieoverdracht en nieuwe sociale netwerken.

Hoe kunnen culturele organisaties inspelen op de mogelijkheden die deze technologieën bieden? Wat zijn de uitdagingen van deze platforms? Hoe toegankelijk zijn deze nieuwe vormen van communicatie? Verandert het ook de sociale in- en uitsluiting van verschillende groepen mensen? Wat zijn de politieke gevolgen van de opkomst van locative media en urban screens? Teresa Dillon (IRE) en Susa Pop (D) geven inzicht in deze wereld. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk presenteren zij de veranderende stedelijke omgeving waarin grote en kleine schermen een steeds grotere rol spelen bij informatieoverdracht.

Daarna wordt in verschillende groepen naar lopende projecten gekeken, speciale aandacht gaat daarbij uit naar inhoudelijke en technische ontwikkelingen. De volgende vragen komen aan de orde: Wat leveren deze projecten op? Welke problemen komt men tegen en hoe worden die opgelost? Welke techniek is wenselijk en beschikbaar? In hoeverre worden relaties tussen mensen beïnvloed en versterkt of juist gefrustreerd door nieuwe communicatiemogelijkheden? Aan het eind van de dag maken de afzonderlijke groepen hun bevindingen kenbaar in korte presentaties. Het volledige programma en nadere informatie wordt toegezonden bij aanmelding.

De expertmeeting is vol geboekt; verzoeken om op de reservelijst geplaatst te worden kunnen nog wel gedaan worden. De meeting is gratis maar wij verzoeken een korte motivatie te sturen naar workshop@virtueelplatform.nl

Over de sprekers
Teresa Dillon (IRE) is oprichter van Polar Produce, een multidisciplinaire groep kunstenaars en ontwerpers uit Bristol (UK), die verbindingen leggen tussen mediakunst, onderzoek en live performances. Dillon's interesse gaat uit naar het blootleggen van gedragsystemen, inter-relaties en ecologische nuances die in specifieke plekken, objecten en materialen ingebed zijn, hierbinnen onderzoekt zij menselijke en niet menselijke relaties. Haar werk is internationaal te zien (Europa, US en Australie) en zij heeft over deze onderwerpen meedere malen gepubliceerd. Naast haar werk bij Polar Produce werkt zij als kunstenaar, maakt zij onderdeel uit van het geluidsduo BOP, is zij freelance producent en onderzoeker (BBC), creatief directeur en programmeur (OFFLOAD, N.I.P.) en docent (Cambridge University). www.polarproduce.org/people.php?no=2

Susa Pop is directeur van het Public Art Lab in Berlijn. Zij heeft een aantal grote Urban Screen projecten opgezet. Haar interesse gaat uit naar het gebruik van digitale media in virtuele publieke ruimte. Hierbij richt zij zich op kunstprojecten die creatieve netwerken stimuleren waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke locatie van de openbare ruimte. www.publicartlab.org

Facebook comments