Activiteiten / evenement

Cultuur 2.0 conferentie

evenement

Cultuur 2.0 Charles Leadbeater

— Cultuur 2.0 omvat een 2-daagse internationale conferentie over Web 2.0 in kunst- cultuur en media.

De conferentie is erop gericht de ontwikkelingen die bekend zijn onder de noemer Web 2.0 en de invloed die deze (gaan) hebben op de kunst-, cultuur-, media- en entertainmentsector inzichtelijk te maken en te onderzoeken.

​Cultuur 2.0' neemt hiervoor Web 2.0 in bruikleen, de jongste generatie van internetapplicaties, waarbij de nadruk ligt op het genereren, delen en waarderen van content; op collectieve intelligentie, samenwerking, deling en waardering en op de macht van de gebruiker. Op welke manier kunnen deze ontwikkelingen in de cultuursector worden toegepast? Zullen de culturele instituten nieuwe vormen van content of nieuwe visies ontwikkelen, wanneer zij het Cultuur 2.0 gedachtegoed omarmen en zich verbinden aan de actieve internetgebruiker - of zal dit het eind betekenen van de cultuur zoals wij die kennen?

Op Woensdag 30 mei zal het Virtueel Platform rond de 100 deelnemers verwelkomen in Felix Meritis op de Keizersgracht in Amsterdam op een seminardag die hopelijk zal stimuleren&irriteren. Onze sprekers zullen alle aspecten van Web 2.0 belichten en zich daarbij afvragen wat de positieve en negatieve kanten zijn. Zal het de 'wisdom' of crowds zijn die onze cultuur & culturele instellingen gaat regeren of wordt het toch 'the dumbness' of crowds ? Internationale sprekers uit de bedrijfswereld, overheid en culturele sector zullen deelnemen aan dit seminar. Keynote spreker is Charles Leadbeater, schrijver van het boek 'WeThink'.

Voorlopig PROGRAMMA DAG 1

DAG 1 Conferentie

10:00 - 10:15 Opening Introductie Cultuur 2.0 & Web 2.0 door Ola Ahlvarsson, directeur en mede-oprichter van Result

10:15 – 10:35 Kabinet Online revisited Een aantal ministers uit het kabinet online, dat op 29 oktober 2001 in Felix Meritis demissionair werd, reageert op de door de Raad van Cultuur geïntroduceerde term 'cultureel burgerschap' en de realisatie daarvan met 'Web 2.0'. Tijdens de conferentie beraden deze ministers van het Kabinet Online zich op het beleid rondom Burgerschap 2.0.

10:35 – 11:40 Charles Leadbeater spreekt over collective intelligence, wisdom of crowds en innovation by the crowd, for the crowd. Leadbeater is de auteur van het boek 'We think' over de kracht van massa creativiteit.

11:40 – 11:55 Een video interview with Andrew Keen auteur van The Cult of the Amateur. Keen argumenteert dat waardevolle informatie en content verloren gaat in een zee van content door amateurs. In een essay vergeleek Keen Web 2.0 met het Marxisme. Een beeld dat niet iedereen met hem deelt. 12:00 – 13:00 Lunch

13:00 - 13:20 Eboman over zijn audiovisuele sample projecten en de vragen en problemen die hierbij naar voren komen op het gebied van intellectueel eigendom en auteursrecht.

13:20 – 14:05 Boris Veldhuijzen van Zanten interviewt Web 2.0 ondernemers & ontwikkelaars.

14:05 – 14:35 Bob Stumpel geeft een fast forward, sideways and backwards overzicht van Web 2.0 initiatieven en bedrijven.

14:35 - 15:05 Sander Dullaart of http://www.favelafabric.com geeft inzicht in het begrip co-creatie.

15:05 - 15:15 Koffie

15:15 - 16:00 Debat: Amateur vs Professional Wat gebeurt er met de kwaliteit van cultuur, wanneer er een grote rol voor de amateur/de gebruiker ontstaat bij het genereren, creeëren en produceren van inhoud?

16:00– 16:30 Kabinet Online: Burgerschap 2.0 Kabinet Online formuleert de bevindingen naar aanleiding van de vraag: Burgerschap 2.0, een zegen of een straf?

16:30 - 16:45 Presentatie Uncommon Ground

16:45 – laat Borrel

De tweede dag van Cultuur 2.0, Donderdag 31 mei vindt plaats in de vorm van een LAb. In elk scenario LAb zullen vertegenwoordigers van Web 2.0 & Kunst of Web 2.0 en Cultuur met elkaar botsen, samenwerken, leren of misschien zelfs samensmelten. In de scenarioworkshops wordt ingegaan op de vragen die de scenariohouders hebben rondom het toepassen van het Web 2.0 gedachtegoed in hun bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling.

De scenario's die nu vast staan: Scenario LAb Canon 2.0/ Rijksmuseum Scenario LAb Omroep 2.0/ VPRO Digitaal Scenario LAb Film 2.0/ NFTVM Scenario LAb Fondsen 2.0/ Digitale Pioniers

Tot slot is er ook nog het 5e scenario 'Scenario LAb 2.0²' onder moderatie van Willem Velthoven, dat op metaniveau zal kijken naar het gebruik van de aspecten van Web 2.0.

Tegelijk met de conferentie wordt een tentoonstelling ingericht die aansprekende voorbeelden van Cultuur 2.0 toepassingen en cross-overs uit de hele wereld laat zien ter lering en vermaak.

Cultuur 2.0 zal plaatsvinden op 30 en 31 mei 2007 in Felix Meritis, Keizersgracht 324, 1016 EZ te Amsterdam. De tweede dag met het Scenario LAb is niet openbaar toegankelijk. De resultaten van deze workshops zullen naderhand te lezen zijn op de Virtueel Platform website.

Share

Facebook comments