Activiteiten / publicatie

Cultuur 2.0 publicatie

publicatie

Cultuur 2.0

— Essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in de concepten Web 2.0 en cultuur.

Cultuur 2.0 was een uitdaging, een 2-daagse internationale conferentie en lab met als doel om een Web 2.0 gedachtegoed te introduceren in de creatieve processen en strategieën van culturele instituten. Deze verzameling van artikelen en conferentieverslagen is essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in de concepten Web 2.0 en cultuur.

Cultuur 2.0' neemt hiervoor Web 2.0 in bruikleen, de jongste generatie van internetapplicaties, waarbij de nadruk ligt op het genereren, delen en waarderen van content; op collectieve intelligentie, samenwerking, deling en waardering en op de macht van de gebruiker. Op welke manier kunnen deze ontwikkelingen in de cultuursector worden toegepast?

Zullen de culturele instituten nieuwe vormen van content of nieuwe visies ontwikkelen, wanneer zij het Cultuur 2.0 gedachtegoed omarmen en zich verbinden aan de actieve internetgebruiker - of zal dit het eind betekenen van de cultuur zoals wij die kennen?

De publicatie bevat de volgende artikelen

 • What is Web 2.0? - Marianne van den Boomen
 • Culture 2.0? - Bart Groen
 • Dead or Alive? Culture and Web 2.0 - Reinder Rustema
 • Brave New Museum. A conversation about Museums in the Digital Age - Michiel van Iersel and Juha van 't Zelfde
 • Culture '2.0': Social and Cultural Exploration through the Use of Folksonomies and Weak Cooperation - Peter Merchant
 • In Search for a Disclaimer - Mass Creativity as a Business Model - David Nieborg
 • What's Web 2.0 to the Cultural Sector? - Bart Groen and Leonieke Verhoog
 • Citizenship 2.0; The Comeback of the Kabinet Online - Marjolein van Trigt
 • The Wild Wild Web 2.0 or the Good, the Bad and the Web 2.0. A Reflection on Bomb Stumpel's Lecture at the Culture 2.0 Conference - Tijmen Schep
 • What Are They Afraid Of? The Importance of So-Called Amateurs on the Internet - Mark Hospers
 • Musea in het Land van de Nieuwe Media: bezoekers, doelgroepen en sociale netwerken - Inge Kuiper
 • Een mooie start voor samenwerking en vernieuwing - Syb Groenenveld
 • YouTube of ProTube? Naar nieuwe vormen van distributie voor de onafhankelijke filmmaker - Levien Nordeman
 • Omroepen, hoop en levenswijsheid - Dirk van Oosterbosch
 • Open Content, Open Source, Open Scenario Lab - Femke van Ooijen
 • De publicatie bevat de volgende artikelen:

Facebook comments