Activiteiten / evenement

E-art

evenement

E-art Dome

— Showcase tijdens PICNIC '08 met trends in kunst, onderzoek en ontwikkeling.

​In een showcase van e-art projecten vraagt Virtueel Platform tijdens PICNIC '08 aandacht voor hedendaagse trends in kunst, onderzoek en ontwikkeling. In deze eerste aflevering brengt Virtueel Platform 30 projecten bij elkaar die gepresenteerd worden door tien Nederlandse en vier internationale organisaties. E-art is meer dan een verzameling gadgets, e-art toont grensverleggende mogelijkheden en nieuwe vormen van maatschappelijke reflectie door middel van installaties, visualisaties, indringende documentaires en gesprekken met makers en organisaties.

Projecten worden gepresenteerd door: 1iveOn1ine, Loca.lab, Transmediale, Hartware Mediakunstverein, BAM Vlaanderen, WORM, <> TAG, Postmachina MU - NAT Designing Nature, MADlab Image Radio, All Media, Stichting PiNG, Govcom Foundation

Milieu
Na het uitkomen van de documentaire “An Inconvenient Truth” van Al Gore is er hernieuwde aandacht gekomen voor milieuproblematiek. Milieuorganisaties, commercie en kunstenaars profiteren van deze aandacht waarbij deze laatste vooral gericht zijn op de oorzaken, gevolgen en visualisaties daarvan. NAT, designing nature (MU, Eindhoven) laat het duurzaam, ecologisch en biotech ontwerpen anno nu zien. De geselecteerde ontwerpers vertalen de meest uiteenlopende milieutheorieën naar alledaagse, bruikbare en veelal zinnenprikkelende objecten en visies op natuur en cultuur. <>TAG (Den Haag) richt zich op de consequenties van ons consumptiepatroon voor het milieu. In Next Nature (All Media, Amsterdam) worden we geconfronteerd met een nieuwe natuur waardoor we onze oude waarden, normen en vooral denkbeelden moeten bijstellen.

Sociale netwerken
Een vergelijkbare aanpassing komt ook naar voren in de almaar groeiende aandacht voor sociale netwerken en web2.0 applicaties. Worm (Rotterdam) biedt een aantal praktische alternatieven voor bestaande modellen en zoekt haar oplossingen in onconventionele benaderingen en in de ontwikkeling van nieuwe technieken. Elfriendo (Govcom.org) helpt bij het aanmaken of optimaliseren van je online MySpace profile. Door de professionele uitstraling is de ironie met betrekking tot online social networking sites moeilijk te negeren. Op explicietere wijze maakt 1iveon1ine (Cellspace, Amsterdam) ons bewust van de vergankelijkheid, of juist de oneindigheid van een online leven: Virtual Immortality rules!

Mobiele technologie
Door de toenemende populariteit van de sociale netwerkomgevingen wordt ons privé leven steeds meer publiek. De publieke ruimte is echter door de invloed en het gebruik van mobiele technologieën eveneens aan het veranderen. In zichzelf pratende mensen zijn even vertrouwd geworden als ons blindelings geloof in de aanwijzingen van de TomTom. Met behulp van deze technologie geeft Virtual Tagging (Urban Explorers, Dordrecht) een totaal andere blik op de stad. Een willekeurig gekozen woord zorgt voor een verrassende tour door de stad. Loca (UK/Finland) begint speels maar laat al gauw haar tanden zien. Via je geopende bluetooth applicatie ontvang je eerst vriendelijk berichten, maar deze worden gevolgd door zinnen uit George Orwell’s beroemde roman 1984. Door zonder toestemming met mensen te communiceren en hen op te sporen wil Loca de aandacht vestigen op de netwerken waarin wij ons vaak zonder reflectie begeven.

Wat de projecten die binnen e-art gepresenteerd worden met elkaar gemeen hebben is een gedeelde zoektocht naar nieuwe vormen van sociaal onderzoek in een poging om traditionele grenzen te overbruggen. Virtueel Platform presenteert een dome vol met installaties, onderzoek en gesprekken met makers en organisatoren.

Facebook comments