Activiteiten / evenement

Mobile Habits

evenement

Mobile Habits

— Kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers worden uitgedaagd om concepten en werkwijzen over ruimte, plaats en mobiliteit uit te wisselen.

Onderzoek naar mobiliteit en ruimte wordt zowel in kunst als in de wetenschap met verve aangepakt. Beide beroepsgroepen gebruiken uitdagende nieuwe media als GPS en GIS om hun onderzoek op scherp te zetten. Het onderzoek naar mobiliteit en ruimte heeft daarmee recentelijk een krachtige nieuwe impuls gekregen. Deze beroepsgroepen kunnen nu niet meer zonder elkaar om weer een nieuwe, relevante stap te zetten. In de workshop ‘Mobile Habits’ worden kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers uitgedaagd concepten en werkwijzen over ruimte, plaats en mobiliteit uit te wisselen. Kunstenaars en ontwerpers stellen zich open voor theorieën afkomstig uit de antropologie en antropologen ontdekken verschillende cartografische en visualisatie technieken uit de wereld van kunst en mediaontwerp.

Mobiele leefwijzen
Esther Polak is een kunstenaar actief in het ‘locative media’ veld. Op dit moment onderzoekt zij mogenlijkheden voor een project in Nigeria met West-Afrikaanse nomadische veehouders: de Fulani. Tijdens haar eerste onderzoek kwam zij een verscheidenheid aan mensen en onderzoekers tegen, zoals dierenartsen, antropologen en sociaal geografen, die allen een gedeelde interesse in mobiele leefwijzen hebben. Binnen deze verschillende werkvelden zijn een hele reeks praktische en theoretische tools ontwikkeld. Voor haar ging een wereld aan toepasbare concepten open, bruikbaar voor het formuleren van een project voorstel met een solide interdisciplinaire basis. In deze workshop wordt een dergelijke interdiciplinaire uitwisseling tot stand gebracht.

Talkshop
Binnen een talkshow setting wisselt gastvrouw Esther Polak van visie met de genodigden. Kunstenaar Christian Nold ondervraagt zij over de inspiratiebronnen voor zijn werk aan de hand van een aantal kunstwerken die ons denken over mobiliteit en de visualisatie daarvan drastisch hebben veranderd. In een gesprek met Hanne Kirstine Adriansen probeert zij een beter begrip te krijgen van de complexe relatie tussen mobiele leefwijzen en de ervaring van identiteit. Samen met Ab Drent doorgrondt Esther een aantal sociale theorieen over mobiliteit. Ook bespreekt zij met hem hoe het gebruik van GPS data tot een nieuw model heeft geleid om de relatie tussen mobiliteit en omgevingsfactoren te beschrijven. In de middag gaan de deelnemers in een workshop setting zelf aan de slag met de concepten aangekaard in de gesprekken. Door de route van huis naar de workshop te visualiseren en te heroverwegen aan de hand van deze concepten worden nieuwe inzichten gegenereerd.

Deelnemers:
We zijn op zoek naar een interdisciplinaire mix van mediakunstenaars, designers, en sociaal wetenschappers (antropologie, sociale geografie), die zich ieder op een eigen manier bezig houden met plaats, mobiliteit, storytelling en visualisatie technologieën. Om tot een evenwichtige samenstelling te komen vragen wij belangstellenden hun CV en een korte biografie op te sturen vóór 8 juni 2006.

Datum: 29 juni 2006 Tijdstip: 9.30 - 17.30 Kosten: 100 euro / 25 euro (studenten) Aanmelden: stuur een e-mail met je CV en korte bio naar info@virtueelplatform.nl vóór 8 juni 2006.

Sprekers / begeleiders:

Esther Polak:
Esther Polak (Amsterdam 1962) is beeldend kunstenaar op het gebied van nieuwe media. Haar grootste bekendheid ontleent ze aan twee ‘locative media’ projecten: AmsterdamREALTIME en het MILKproject. Deze projecten maken gebruik van GPS om tot een hedendaagse landschapsverbeelding te komen. In beide projecten geeft zij deelnemers een GPS apparaat die zij dragen in hun dagelijkse gang. Hun dagelijkse bewegingen worden middels kaarten zichtbaar gemaakt en de deelnemers wordt gevraagd te reflecteren op hun routes. Beide projecten resulteerde in grote publieke installaties. Esther Polak zoekt in haar werk steeds naar nieuwe manieren om de ruimte te onderzoeken en kan daarmee in een lange Europese traditie van landschapsverbeelding worden geplaatst. www.milkproject.net www.waag.org/realtime

Christian Nold
Christian Nold is een kunstenaar en cultureel activist die zich de afgelopen jaren bezig houdt met het in kaart brengen van de menselijke emoties in het stedelijk landschap. Biomapping is de titel van dit onderzoeksproject dat nagaat op welke verschillende manieren we als individu informatie over ons eigen lichaam kunnen verkrijgen. Met alle veiligheids technologiëen en maatregelen komt het steeds vaker voor dat we zelf geen eigenaar meer zijn van de informatie over onze eigen lichaam en gezondheid. Dit project is er op uit om mensen zelf de mogenlijkheid te geven om over hun eigen biodata te beschikken, deze te interpreteren en te delen. www.softhook.com/ biomapping.net/

Hanne Kirstine Adriansen
Hanne Kirstine Adriansen is a senior research fellow at the Danish Institute for International Studies. Her training is in human geography and she has fieldwork experience from West Africa and the Middle East. Her research interests include pastoralists and their use of mobility, dryland management, and community development. She takes special interest in understanding different people's perception of concepts such as space and place.

Ab Drent
Ab Drent is a Master of Science in Rural Development and Management of Natural Resources in the tropics. His disciplinary specialisation is anthropology and ecology. He has followed afoot over more than 500 km nomadic Fulani herders in the Extreme North of Cameroon during ten months. Drent has written an extensive case study about the transhumance cycle of a nomadic group and tested the suitability of traditional social theories to describe the relation between man and nature. He proposes two Actor Oriented approaches and Actor Network Theory as better suited to describe the complexity and unpredictability of nomadic mobility. In a related quantitative study Drent used GPS data to build a Correlated Random Walk model to investigate the relation between mobility and environmental factors. Currently he is preparing a project with Esther Polak to visualize nomadic mobility in alternative ways combining science and art.

Aanvullende literatuur Ab Drent:

ANT Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. Power, Action and belief: a new Sociology of knowledge. J. Law. London, Routledge: 196-233.

Callon, M. (2001). Actor Network Theory. International Encyclopaedia of the Social and Behavioural

Sciences. N. Polsby. Amsterdam, Elsevier Sciences/Pergamon.

Actor Oriented Approach Long, N. (2001). Development Sociology: actor perspectives. London *, Routledge.

Correlated Random Walk Bergman, C. M., J. A. Schaefer, and S. N. Luttich. (2000). Caribou movement as a correlated random walk. Oecologia Berlin * 123(3): 364-374.

On mobility of pastoralists Stenning, D. J. (1957). Transhumance, Migratory Drift, Migration; Patterns of Pastoral Fulani

Nomadism. The journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 87(1): 57-73.

Niamir-Fuller, M. (1999). Managing mobility in African Rangelands : the legitimization of transhumance. London, Intermediate Technology Publications *.

About adaptability to an insecure environment

Scoones, I. (1994). Living with uncertainty: new directions in pastoral development in Africa. London, Intermediate Technology Publications.

Aanvullende literatuur: Hanne Kirstine Adriansen

Adriansen, H.K. (2006) Continuity and change in pastoral livelihoods of Senegalese Fulani. Agriculture and Human Values 23 (2): 215-229

Adriansen, H.K. (2003) The use and perception of mobility among Senegalese Fulani: New approaches to pastoral mobility. DIIS/CDR Working Paper, 03.1

Adriansen, H.K. & T.T. Nielsen (2002) Going where the grass is greener: on the study of pastoral mobility in Ferlo, Senegal. Human Ecology 30 (2): 215-226

Cresswell, T. (2004). Place: a short introduction. Coventry, Blackwell.

Tuan, Y.E. (1977). Space and Place. London, Arnold.

Unwin, T. (2000). A waste of space? Towards a critique of the social production of space... Transactions of the Institute of British Geographers, NS 25 (1), 11-29.

Share

Facebook comments