Activiteiten / publicatie

The Patching Zone

publicatie

Patchingzone.net Camera Mics

— Transdisciplinair laboratorium voor innovatie waarin studenten met verschillende achtergronden samenwerken.

Onderzoek naar de praktijk van The Patching Zone, transdisciplinair laboratorium voor innovatie waar Master, doctor, post-doc studenten en professionals vanuit verschillende achtergronden betekenisvolle content produceren.

​Virtueel Platform is in 2009 begonnen met Project Observatory (inmiddels overgegaan in Virtueel Platform Research) met als doel om een select aantal projecten te analyseren die voldoen aan de volgende criteria: zij moeten beschikken over een transdisciplinair werkproces, innovatief zijn en de mogelijkheid bieden tot overheveling naar andere praktijken. Ieder jaar zal Virtueel Platform een aantal projecten uit binnen- en buitenland selecteren die aan deze criteria voldoen met als doel om de Nederlandse cultuursector good practice te bieden.

The Patching Zone heeft de rol van aanjager en katalysator in het voortraject van innovatie en veranderingsprocessen binnen of tussen organisaties of buurten. Vanaf haar begin in 2006 heeft Virtueel Platform The Patching Zone met belangstelling gevolgd. Het project is volgens ons met name interessant vanwege haar transdisciplinair werkproces. Het uitgangspunt van deze Project Observatory is te onderzoeken in hoeverre er innovatie plaatsvindt in relatie tot het transdisciplinair werkproces en is de werkwijze van het project te modeleren naar andere praktijken?

Op 30 oktober 2009 vond de boekpresentatie plaats van 'Real projects for real people, Volume 1' in TENT Rotterdam, waarin de eerste twee jaar van The Patching Zone uitgebreid worden behandeld.

Facebook comments