Kennis /

Cultuur 3.0: De Gebruikers

verslag

— Wat is precies de meerwaarde van e-Cultuur voor de gebruikers? Het is een belangrijke vraag om te stellen. Jan van der Sluis (StimulanSZ), Macha Roesink (Museum De Paviljoens) en Ranti Tjan (museumgoudA) gaan hierop in.

Jan van der Sluis presenteert zijn werk bij StimulanSZ, stichting voor kennis, kwaliteit en service in de lokale sociale zekerheid. Door digitale kennissystemen te ontwikkelen met informatie voor burgers en professionals over social zekerheid, wetgeving en regelgeving, gezondheidszorg en de "sociale kaart van Nederland" probeert StimulanSZ de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en welzijn te verbeteren. Een van de nieuwste diensten is StimulanSZ voor Bestuur en Management, waarbij professionals een beroep op deskundige bestuurders en adviseurs kunnen doen voor interim-management, coaching, overleg en begeleiding van (innovatieve) projecten.

Wie recentelijk in Museum De Paviljoens in Almere is is geweest, heeft misschien de inspirerende tentoonstelling At Random: Netwerken en Kruisbestuivingen gezien. Macha Roesink wijst vooral op het punt dat beelden uit de samenleving op veel plekken te vinden zijn. In samenwerking met De Balie wordt bijvoorbeeld dagelijks de lucht boven het Leidseplein gefotografeerd. Op die manier zie je bijvoorbeeld de vier seizoenen boven het Leidseplein. Met nieuwe media zijn normale observaties op nieuwe manieren zichtbaar te maken. Meer voorbeelden hiervan zijn te vinden op www.jeanneworks.net en www.catalogtree.net

Bij museumgoudA worden ook de nieuwe media gebruikt om de 40.000 objecten die in beheer zijn op nieuwe manieren zichtbaar te maken. Museumdirecteur Ranti Tjan vertelt specifiek over de grote collectie plateel in het museum die in het museum te zien is, waarbij werk wordt geëxposeerd van de zes belangrijkste Zuid-Hollandse aardewerkfabrieken: Plateelbakkerij Zuid-Holland, Goedewaagen, Ivora, Zenith, Regina en Flora. Interessant hierbij is het proces dat Tjan vertelt van het maken van het plateel, tot de distributie van het werk over de hele wereld, en vervolgens de nieuwe mogelijkheden van beelddistributie die nu mogelijk zijn door de nieuwe media. Over de Patching Zone van V2, die ook hier is toegepast, zegt Tjan dat het een poging is om medewerkers opnieuw te laten kijken naar media, vooral op het gebied van de rol van conservator.


Share

Tags

Facebook comments