Kennis /

Cultuur 3.0: Onderzoek en Ontwikkeling

verslag

— Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de e-Cultuursector. Arie Altena (Frank Mohr Instituut), Alex Verkade (De Praktijk) en Anne Nigten (V2 / Patching Zone) geven hun visie op onderzoek en ontwikkeling binnen de e-Cultuursector.

Het Frank Mohr Instituut, vertegenwoordigt door Arie Altena, heeft als een van de doelen om autonome kunstenaars op te leiden die nieuwe kunst met nieuwe media en technologie maken. Altena: 'Met alle media is kunst te maken. Het belangrijke ding van het veld is dat je als kunstenaar je eigen plek definieert. Een eigen mix van technologieën waar je mee aan de slag gaat. Nu is het zo dat je, als je met RFID sensoren, software, computers en misschien ook Virtual Reality aan de slag gaat, dat je die technologie misschien wel zelf tot je beschikking hebt, maar dat het zelden zo is dat je als kunstenaar al die dingen zelf kunt doen. Als je redeneert vanuit de wereld van de kunst en de kunstenaar dan komt je terecht in samenwerkingsverbanden.' Er is binnen nieuwe media kunst behoefte aan samenwerkingen tussen kunst en technologie. Het gaat om opnieuw leren denken - in reflectie en estethiek.

Binnen deze samenwerkingsverbanden is er ook het belang van delen en distributie. Alex Verkade van De Praktijk brengt deze mogelijkheden aan het licht. Bij De Praktijk worden (digitale) methodes ontwikkeld voor regulier voortgezet onderwijs.Verkade: 'Wat interessant is voor ons op dit moment is niet de technische ICT in de klas, maar distributie via het Internet. Er gebeurt van alles in het onderwijs. Hoewel de wereld van het onderwijs vaak achterloopt, zie je nu toch de opkomst computers waar je programma's op mag installeren en die toch iets sneller zijn. Hierdoor kunnen leerlingen delen van de stof zelf leren.' Niet alleen de technische kant van onderwijs maar ook distributie speelt dus een belangrijke rol. Hierin loopt Nederland een beetje achter in vergelijking met andere Europese landen. Er wordt druk gezocht naar partners die hierin kunnen helpen.

Patching Zone is een "transdisciplinair praktijklaboratorium waar master, doctor, post-doc’s en promovendi en professionals betekenisvolle content creëren", voortgekomen uit de werkzaameden van het V2_lab. Anne Nigten vertelt: 'De term Art&D gebruiken we om duidelijk aan te geven dat je met technologie werkt in een kunstlab, maar het is niet zomaar te verwarren of te vergelijk met wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling in de industrie. Kunstonderzoek onderscheidt zich doordat het in zichzelf een vorm van reflectie is. Het is niet gericht op theorievorming. De uitkomsten van Art&D zijn meestal interactieve kunstwerken; ook in het jargon van meer wetenschappelijk en technisch onderzoek.'


Share

Tags

Facebook comments