Best practice /

Apps for Amsterdam

Met Best Practice presenteren we de beste en meest opvallende e-cultuur in Nederland.

This is e-culture

Apps For Amsterdam

Gemeenten hebben enorm veel data over de samenleving tot hun beschikking; van criminaliteitscijfers tot vuilnisophaalroutes. Apps for Amsterdam daagt makers uit om deze overheidsdata op een creatieve manier te gebruiken en toegankelijk te maken.

Op initiatief van de Waag Society, de Gemeente Amsterdam (Economische Zaken) en Hack de Overheid riep Apps for Amsterdam studenten en software ontwikkelaars op om nieuwe applicaties te ontwerpen aan de hand van 'Open Data', in dit geval statistische gegevens over Amsterdam.

De gemeente stelde voor deze competitie een serie datasets beschikbaar, met informatie over de energielabels van gebouwen, parkeerplaatsen, de activiteit van de brandweer, huisvuilgegevens of de collectie van het Amsterdam Museum.
De Waag Society en Hack de Overheid organiseerden begin 2011 enkele bijeenkomsten over datavisualisatie en ontwerpsessies waar geïnteresseerden samen apps konden ontwikkelen.

Apps for Amsterdam is gemodelleerd naar Washington's Apps for Democracy dat werd opgezet in 2009. Ook daar stelde de overheid data ter beschikking om applicaties voor het web, Facebook of smartphones te ontwikkelen. Washington trok voor de competitie 50.000 dollar aan prijzengeld uit, maar verdiende aan de 47 apps die binnen een maand tijd werden ontwikkeld ruim 2.600.000 dollar.

Het vertalen van overheidsdata naar gebruiksvriendelijke applicaties is dus niet alleen vanuit een democratisch oogpunt, maar ook economisch gezien interessant. De waarde van Open Data wordt door de EU op 27 miljard euro geschat. In navolging van Apps for Amsterdam lopen in Nederland nu ook provinciale en landelijke open data wedstrijden.

De winnaar van Apps for Amsterdam 2011 is de Energielabel App: een website waar energiegegevens over gebouwen en woningen op een kaart worden getoond, en per gebouw een gratis subsidieadvies wordt gegeven. Andere prijzen gingen naar Peezy en WCvinder, die je naar de dichtstbijzijnde openbare toiletten sturen, en Play Amsterdam, dat een overzicht biedt van alle speelplaatsen in de stad. Het prijzengeld van Apps for Amsterdam is bedoeld om de toepassingen door te ontwikkelen en geschikt te maken voor een breed publiek.

Auteur: Katía Truijen

Gemaakt door

Waag Society

Creatieve technologie voor culturele innovatie

bekijk website

Hack de Overheid

Open Data collectief

bekijk website

Eindoordeel

  • stimuleert het gebruik van open data

Share

Ranken

  1. 3 sterren
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Gerelateerde thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.

Tags

Facebook comments