Thema /

Locatieve Media

Locatieve media werd vooral in de begindagen van de smartphone gebruikt als overkoepelende term voor applicaties die op locatie gebruikt kunnen worden.

Andere thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.