Kennis /

Blogging the City bracht bloggers uit de hele wereld bij elkaar

verslag

Blogging the City (foto: Clement Adam)

— The Pop-Up City haalde toonaangevende Europese bloggers naar Pakhuis de Zwijger in Amsterdam om tijdens de eendaagse conferentie Blogging the City over de stedelijke toekomst te praten. Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de stad en hoe maakt de ‘blogosphere’ daar deel van uit?

In toenemende mate hebben bloggers door hun grote aantal lezers en volgers invloed op de manier waarop de stad gemaakt en beleefd wordt. In Pakhuis de Zwijger vertelden op 4 oktober 2012 vijftien toonzettende bloggers uit binnen- en buitenland live vanaf het podium wat hen drijft en inspireert en wat hun ideeën zijn over thema’s als stedelijke ontwikkeling, architectuur, eten, design, fietscultuur, straatkunst en nieuwe media.

4629
We Need City Bloggers (Blogging the City)

Blogging the City was ‘s werelds eerste conferentie waarbij bloggers op deze schaal bijeen worden gebracht om met elkaar en het publiek hun visie op de stad van de toekomst te delen. Blogging the City Amsterdam is een initiatief van de internationale blog The Pop-Up City, en wordt ondersteund door Philips, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Gemeente Amsterdam, het Goethe Instituut, het Deens Cultuurinstituut, Pakhuis de Zwijger, het Lloyd Hotel, het Virtueel Platform, AirBnB en Wikistedia.

Met behulp van het bezoekersprogramma van Virtueel Platform werd Filip Visnjic van de website Creative Applications naar Nederland gehaald.

​Tijdens Blogging the City zijn een tweetal vragen aan de orde gekomen. Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de West-Europese stad in de komende decennia? En welke rol spelen bloggers binnen deze ontwikkelingen?

De invloed van de Blogger

Online is een enorme bundel aan inspirerende kennis aanwezig over de laatste trends en ontwikkelingen in onder meer stedenbouw, architectuur, stedelijke cultuur, kunst, eten en design. Bloggers cureren deze online bibliotheek en dragen met een scherpe en innoverende schrijfstijl bij aan het documenteren en duiden van deze ontwikkelingen. Zij hebben zodoende een steeds grotere invloed op wat als relevant wordt beschouwd in de architectuur-, stedelijke ontwikkeling- en ontwerpwereld.

4630

De invloed die bloggers hebben gekregen komt voor een groot deel voort uit de steeds groter wordende publieke interesse voor het onderwerp ‘stad’. Niet alleen professionals houden zich nog met de ontwikkeling van stad bezig, maar steeds meer mensen met een achtergrond in alle mogelijke disciplines of zonder enige achtergrond. De publieke interesse voor ‘de stad’ als onderwerp komt voort vanuit de steeds bredere behoefte om de directe leefomgeving zelf vorm te geven. Mensen zoeken elkaar daarin op. Soms op buurtniveau. Soms op onderwerpniveau (leegstand) (fietsen) en soms rondom een gezamenlijke agenda.

Bloggers hebben een grote rol in het bij elkaar brengen van deze groepen, waardoor snel en in korte tijd veel energie kan ontstaan. Bloggers zijn daarbij een onafhankelijke stem. Ze zijn niet of nauwelijks gebonden aan formele instituties en schrijven vanuit een persoonlijke belangstelling en opvatting. In het eerste deel van het programma zijn een aantal bloggers uit Amsterdam aan het woord geweest die een duidelijk agenda voor de stad hebben en doormiddel van het bloggen gestalte aan die agenda willen geven.

Vrijstraat Amsterdam

Bloggers met een agenda voor de stad Zef Hemel (Vrijstaat Amsterdam) vertelt dat hij door de Gemeente naar Amsterdam is gehaald om ondermeer de manier van plannen te veranderen. In het proces dit te doen heeft hij besloten een openbare dialoog aan te gaan met de mensen in de stad.

Het eerste wat hij daarvoor heeft gedaan is het oprichten van zijn blog. Hij modereert daarmee de discussie over ruimtelijke ontwikkeling in de Amsterdamse metropoolregio voor iedereen die daar in geïnteresseerd is. Heel Amsterdam heeft daarmee direct toegang tot de directie van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling. Hemel vertelt hoe het is om naast directeur ook blogger te zijn, en hoe soms rellen ontstaan door meningen die hij post op zijn blog. Daarnaast levert het bloggen ook interessant perspectieven op zoals het inzicht dat Ikbenalles.nl biedt op parken en openbare ruimte in de stad. Ikbenalles.nl is een blog van een zwerver in Amsterdam.

I Love Noord

Vanuit een hele andere hoek is Luc Haring als bewoner van Amsterdam-Noord de blog I Love Noord gestart. Op positieve toon deelt hij op zijn blog “alles waar je blij van wordt in Noord”. Zijn online enthousiasme is de verbindende factor tussen alle ruimtelijke en economische initiatieven die momenteel gaande zijn in het stadsdeel. Feestjes, nieuwe restaurants, bands, vastgoedontwikkelingen en theatervoorstellingen, alles wordt op I Love Noord beschreven door een gemengde groep bloggers. 

4631

Het stadsdeel leuker en actiever maken en de positieve dingen benadrukken is de agenda achter de blog. En het werkt erg goed. Niet alleen leest een groot deel van de bewoners van Amsterdam-Noord de blog inmiddels, maar ook officiële partijen (stadsdeel, woningcorporaties) willen samenwerken met I Love Noord, waardoor de blog de rol van ruimtelijke ontwerper/strateeg toegeworpen krijgt. Met als belangrijkste voordeel dat Luc Haring bijna iedereen in Noord kan bereiken en kan mobiliseren. 

I Love Noord blijft niet beperkt tot de online wereld. Vanuit zijn blog organiseert Luc Haring tal van activiteiten, en voert hij een actief een charme-campagne voor Noord. Zijn I Love Noord stickers prijken werkelijk op alles dat de leuk is in Noord. Er is de laatste tijd veel te doen over de sociale rol van ‘sociale’ media. In dit kader is I Love Noord een lichtend voorbeeld.

Amsterdam Adblog

Net als bij Luc Haring speelt bij Wouter Boon van Amsterdam Adblog ook de persoonlijke passie de doorslaggevende rol. In zijn spreekbeurt geeft hij aan dat Amsterdam eigenlijk een ontwikkelingen doormaakt waarin het steeds meer de reclame hoofdstad van Europa aan het worden is. Vele grote internationale bureau’s hebben hun hoofdkantoor in Amsterdam, en daarmee is Amsterdam het Madison Avenue van Europa. 

4632

Door het werk van Amsterdamse bureau’s in het Engels op zijn blog te bespreken zet Wouter Boon de Amsterdamse reclamewereld in de internationale schijnwerpers en door portretten te maken van belangrijke personen in de Amsterdamse reclamewereld laat hij zien wat de sfeer en leefstijl van de Amsterdamse reclame-scene is. Hiermee is hij vanuit passie de ambassadeur van de Amsterdamse Reclamewereld, en daarmee gewild of ongewild van onderop onderdeel van de City Marketing van Amsterdam.

De rol van de Blogger

4633
Stefan Höffken (Blogging the City)

De blogsphere heeft een nieuw publiek voor de stad als thema opgeleverd, stelt Stefan Höffken in zijn lezing. Door projecten, situaties of ontwerpen online te delen is het publiek voor een interessante stedelijke ingreep ineens vele malen groter dan dat voorheen was. De publieke ruimte heeft in essentie een beperkt publiek. 

Door het bloggen is het publiek voor elke interventie in de publieke ruimte groter geworden en ontstaan er zelfs in toenemende mate interventies die eigenlijk bedoeld zijn voor de blogger. Maar bloggers nemen in de stad meerdere verschillende rollen aan aldus Höffken: “Urban blogs are multiplyers (for ideas)”, “Urban blogs are low-threshold gateways for urban topics” and “Urban blogs are social sensors.” Bloggers vormen ook wanneer ze geen specifieke agenda hebben een belangrijke spil in het netwerk. 

Joop de Boer en Jeroen Beekmans betoogden in hun openingsverhaal namens The Pop-Up City al dat de blogger de nieuwe city brander is, zij schetsen internationaal het beeld van steden door verzamelingen van verhalen en beelden te presenteren. Daarnaast wordt duidelijk dat steeds meer overheden bedrijven en ontwerpers hun werk in eerste instantie maken voor de bloggers, omdat dat hun grootste publiek is.

Regine Debatty van We Make Money Not Art geeft met een aantal voorbeelden aan waarom het juist zo interessant is dat goede artistieke projecten bekend gemaakt worden bij grote groepen mensen over de hele wereld. Hiermee diept zij de rol van van bloggers als ‘Multiplyers (for ideas)’ verder uit. Als voorbeeld presenteert Debatty het project ‘Conflict Kitchen’. 

Concept Kitchen is een serie van conceptuele restaurants in Amerika die tijdelijk gerechten serveren uit landen waar de VS mee in conflict is. Juist bij dit soort projecten ontstaat de waarde als veel mensen er van weten. De blogger speelt daar een rol in, maar heeft niet de rol van journalist stelt Debatty. Een journalist is geacht onafhankelijk te zijn, een blogger is daarentegen juist iemand die zijn persoonlijke smaak of opvatting als filter gebruikt bij wat hij of zij schrijft.

Martijn de Waal van The Mobile City vatte de middag samen met een statement over de rol en de functie van de publieke ruimte. Er treedt een verschuiving op in wat die publieke ruimte is. Steeds meer wordt een traditionele rol van de openbare ruimte, die van discussie en openbaar debat over genomen door nieuwe media. Begrippen openbaar en privaat krijgen daarmee veranderende betekenissen. 

Ook online ontstaan openbare ruimtes waar discussie mogelijk is, terwijl de betekenis van de stad als domein voor discussie afneemt. In al die verschillende openbare ruimtes kunnen initiatieven worden genomen. In een winkelcentrum kan dat iemand zijn die een schaakbord meeneemt en daarmee een schakende subcultuur installeert, maar online kan dat iemand zijn die een blog start. Zowel de stad - door de grote dichtheid -, als het internet - door het grote bereik - zorgen ervoor dat mensen met dezelfde niche-belangstelling elkaar kunnen vinden. Deze vergaande niche-vorming die zowel in steden als op internet plaatsvindt zorgt voor een van de belangrijkste nieuwe ruimtelijke patronen in de nabije toekomst.

4634
Martijn de Waal (The Mobile City)

Blogger of ontwerper?

Mikael Colville-Andersen (Copenhagenize) geeft aan hoe hij startte met het delen van foto’s van mensen op de fiets in Kopenhagen. hij deed dit zonder enige pretentie maar raakte hiermee kennelijk een snaar. Want binnen de kortste keren werd zijn blog zeer veel gelezen en gezien als een exponent van de opkomende fietscultuur in de wereld. In middels kent zijn blog allerlei locale zusterblogs, die rondom hetzelfde thema maar over een andere stad bloggen.

4635
Mikael Colville-Andersen - Copenhagenize (Flickr)

Ook in de institutionele wereld is Copenhagenize goed opgepakt. Colville-Andersen wordt de nationale fiets ambassadeur van Denemarken genoemd en heeft daadwerkelijk invloed op het beleid van de stad op dit gebied, waarbij hij de steden verleid om andere ontwerp-oplossingen te proberen. Aan het publiek geeft Colville-Andersen mee dat een goede fietshoofdstructuur de best mogelijk ‘grand design’ is die je je kunt voorstellen. 

De huidige burgemeester van Parijs heeft dat in tegenstelling tot zijn voorgangers nu door, stelt Colville-Andersen, die maakt van de nieuwe fietshoofdstructuur zijn ‘legacy’. Colville-Andersen sluit af door te stellen dat de ruimtelijke planning iets minder LEGO zou moeten zijn (bouwen met blokken) en iets meer Playmobile (spelen met mensen).

Filip Visnjic van Creative Applications  geeft aan wat we van de toekomst kunnen verwachten. Hij ziet de stad als een resultaat van de menselijke soort. Techniek staat tussen daarin consequent tussen de mens en de omgeving in en is de manier waarop wij de omgeving aftasten, begrijpelijk maken voor ons zelf en beleven. Dit is een andere manier dan waarop dieren hun technieken gebruiken (een spin die een web maakt, doet dat intuïtief en zonder verdere reflexie). 

Over deze nieuwe technieken gaat Creative Applications. Welke gereedschappen verwerft de mensheid zich om in de omgeving te navigeren en te overleven. Deze gereedschappen hebben op hun beurt weer invloed op ideevorming en ontwerpbeslissingen. Het belang om aangesloten te blijven op de nieuwe technologische mogelijkheden illustreert Visnjic aan de hand van het begrip ‘computer literacy’. Ongeletterdheid komt nauwelijks meer voor in Nederland. Maar mensen die niet met computers kunnen omgaan zijn er nog heel veel. Dit wordt het nieuwe analfabetisme. 

4636
Antonia Märzhäuser - Freunde von Freunden

Antonia Märzhäuser geeft met haar presentatie namens de Duitse lifestyle blog FreundevonFreunden aan dat de stedelijke ruimte niet alleen de publieke sfeer betreft. In de stad is iedereen bezig om een eigen plek te creëren in het privé domein van de eigen woning.

Steeds meer is het interieur een etalage van de leefstijl van de bewoners. De private ruimte wordt daarmee steeds publieker ingericht. Op Blogs zoals FreundevonFreunden is dat ook duidelijk te zien. Daarbij valt op dat veel mensen dezelfde stijl delen, wat ook weer komt doordat interieurs op grote schaal online in de etalage worden gezet. Wie bepaald nu eigenlijk nog hoe je interieur er uit ziet, jij of de blogs en magazines die je leest? 

De blog die nu ook in boekvorm uitkomt geeft met de beelden en de interviews de stedelijke cultuur van Berlijn weer, van binnenuit geportretteerd. De mensen en de creatieve scene staat hierbij centraal, niet de gebouwde omgeving. Want deze mensen hebben misschien wel collectief het nieuwe Berlijn, zoals we dat nu kennen vormgegeven.

De blog als stad

Charlie Hilton geeft een lezing over zijn blog The Urban Times. Zijn statement is, ‘make your site a city’, ofwel zorg ervoor dat er net zoveel diversiteit in onderwerpen, bloggers, artikelen en achtergronden op de site actief is, als ook in de stad zelf. Zijn blog is breed en Hilton schrijft over een wijde range aan onderwerpen. 

In die zin wijkt het model van Urban Times af van de veel persoonlijkere blogs van andere sprekers. Hilton heeft een netwerk van 70 correspondenten over de hele wereld opgebouwd, die allemaal hun eigen kant van de stad willen belichten. Op deze manier heeft hij van zijn site een vibrerende stad gemaakt. Urban Times gaat aldus Hilton daarmee ook over het samenbrengen van mensen en het creëren van ‘communities’, op internationale schaal. 

4637

Ernst Jan Pfauth geeft blogles. Hij heeft zijn vorige baan als chef internet bij NRC te danken aan het bloggen en geeft in zijn lezing aan hoe aanwezigen een goede blog kunnen starten/doorstarten. In de zaal heeft ongeveer de helft een blog, zo blijkt als Pfauth de zaal vraagt handen op te steken. Een goede blog bediend een niche, aldus Pfauth. De blogger moet zich deze niche helemaal eigen maken, en vaak en veel unieke content produceren. Een regenboog tweeten doet iedereen. Ook al is het moment voor jezelf nog zo speciaal, op een blog heeft het niets te zoeken. Pfauth biedt aan om de blogs van alle aanwezigen die de komende maand 15 posts of meer schrijven te recenseren.

Josh Rosh vertegenwoordigd Philips Livable Cities. Hij vertelde in zijn lezing dat hij ooit een huis heeft gekocht in een prachtig Italiaanse dorpje. Er was echter niets te doen in dit dorp. Alles zat vast en niets kwam van de grond. De bevolking wees daarbij altijd naar de burgemeester. Maar elke twee jaar kwam er een ander, en niets veranderde. 

Een naburig dorpje, ziet er minder spectaculair uit, maar er gebeurt altijd van alles. Dit heeft te maken met de ruimtelijke structuur, die open en uitdagend is, in plaats van gesloten en bevestigend. Die structuur en instelling is volgens Rosh de gemeenschap van de toekomst 

Ter afsluiting van Blogging the City geeft Rosh het startsein van de Pinterest-competitie #Pinyourcity die door Philips officieel wordt gelaunched tijdens de conferentie. Deelnemers kunnen op Pinterest een ‘board’ maken met hun meest ‘livable’ and ‘lovable’ beelden van hun stad. Een aantal bloggers die op Blogging the City hebben gesproken zitten in de jury.

Share

Gerelateerde thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.

Facebook comments