Activiteiten / dienst

Bezoekersprogramma

dienst

MIT bezoekers september 2009

Van 2009 tot 2012 bood Virtueel Platform de regeling van het bezoekersprogramma aan voor het e-cultuurveld. Lees hier alle verslagen van de afgelopen jaren.

​Virtueel Platform biedt, via de HGIS-Cultuurmiddelen van het Ministerie van Buitenlandse zaken en OCW, de mogelijkheid om subsidie aan te vragen binnen Buitenlands Bezoekers Programma voor de e-cultuur sector (2009 - 2012).

De subsidie draagt bij aan internationale kennisontwikkeling, verspreiding en uitwisseling. Het programma is gericht op het stimuleren van internationale culturele relaties door het tot stand brengen en in stand houden van goede wederzijdse contacten op zowel het gebied van e-cultuur als het mogelijk maken van cross-overs met andere culturele disciplines.

Virtueel Platform beschikt over een budget voor gemiddeld 6 bezoeken per jaar (afhankelijk van de kosten per bezoek) waarbij het subsidieverleningtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Programma's bestaan uit bezoeken aan e-cultuur organisaties, relevante overheidsorganisaties en andere gerelateerde culturele instituten door een individu uit het buitenland. Duur van het bezoek is over het algemeen uit een aantal dagen tot maximaal een week. Aanleiding van het bezoek is vaak een bepaald evenement over e-cultuur in Nederland. Het is belangrijk dat een bezoek zo veel mogelijk oplevert voor de gehele Nederlandse e-cultuur sector.

Voor wie is het programma bedoeld?

1. Niet-Nederlandse professionals die werkzaam zijn in de e-cultuur sector, en die:

 • specifieke kennis willen delen met hun collega's in Nederland
 • over de grens zoeken naar inspiratie en naar innovatieve processen
 • nieuwe samenwerkingsprojecten willen opzetten
 • hun internationale netwerk willen vergroten.

2. Niet-Nederlandse beleidsmedewerkers, opinieleiders en journalisten op het gebied van e-cultuur.

Wie kan aanmelden?
Een voorstel voor een bezoek binnen het Buitenlands Bezoekers Programma kan gedaan worden door:

 • De bezoeker zelf
 • De Nederlandse Ambassade in het land van herkomst van de bezoeker
 • Nederlandse e-cultuur instellingen en Virtueel Platform

De bezoekers 2009-2012:

2012

2011

 • Simon Berz (Switzerland) voor het E-pulse festival 2011 op 1 oktober 2011
 • Sputniko (Japan) voor het GOGBOT festival op 10 september 2011
 • Loic Tallon voor de Smart Erfgoed conferentie
 • Megan Winget (Juni 2011 -via Erfgoed Nederland-) Als deelnemer van Born Digital Art challenges preservation? expert meeting (lees verslag).
 • Jill Sterrett (Juni 2011) Als deelnemer van Born Digital Art challenges preservation? expert meeting (lees verslag).
 • Nathalie Bookchin (VS), op verzoek van Video Vortex (maart 2011) (meer informatie).
 • Lanfranco Aceti (februari 2011), i.s.m. ISEA 2011 (lees verslag).

2010

 • Michael Epstein (VS), verzorgde workshop tijdens DISH 2010
 • Annie Cattrell (VS), Waag Society, Verslag bezoek Annie Cattrell aan Creative Learning Lab
 • Volker Grassmuck (DE), op verzoek van Economies of Open Content
 • Seb Chan (AUS), David Vogt (CA), Soenke Zehle (DE), op verzoek van Culture Mondo / PICNIC
 • Naut Humon (VS)

2009

 • Matt Adams (UK)
 • Jens Brand en Hans Koch i.s.m. Ruhr 2010
 • Melinda Rackham (AUS)
 • Marcos Garcia
 • Ignacio Nieto (Chili)
 • Dan Paluska en Jeff Lieberman (VS), september 2009 Bezoek MIT - The Repurposing of Technology op verzoek van Mediamatic voor Hackercamp / PICNIC 2009
 • Richard Sandford (UK), september 2009 Interview met Richard Sandford, aangevraagd door Waag Society
 • Caitlin Jones (VS)

Contact

Facebook comments