Kennis /

Brainstorm Creative Challenge Call

verslag

Creative Challenge Call

— Matchmaking en brainstorm sessie voor partijen met concrete plannen voor een Creative Challenge Call aanvraag 2006.

​De Creative Challenge Call roept de creatieve industrie op om allianties aan te gaan met andere takken van het bedrijfsleven. Projectvoorstellen kunnen gehonoreerd worden met maximaal 100.000 euro en moeten voor 15 augustus ingediend worden. De Creative Challenge Call is voortgekomen uit de gezamelijke beleidsnota ‘Ons Creatief Vermogen’ van de ministeries EZ en OC&W.

Tijdens de brainstorm sessie op 5 juli stonden drie project voorstellen centraal die voor hun aanvraag ideëen en partners zochten.

New Market — Een opleidingsinitiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte van een aantal online bureaus (Info.nl, Tribal DDB, MediaMonks, Leylines). Nieuw talent op het gebied van interaction design en marketing dat direct in een bedrijf aan de slag kan is schaars. Veel talent dat van de opleidingen afkomt mist de vaardigheden die in een commerciele omgeving nodig zijn. Bovendien zijn veel bureaus op zoek naar een plek waar hun eigen talent ‘state of the art’ kan blijven. New Market wil aanstormend en net gearriveerd talent op het gebied van development, design en concepting de kans bieden zich naast hun baan of andere bezigheden in de avonden en de weekenden verder te ontwikkelen. De groep denkt aan workshop en 24-uurs bootcamps en mikt op een internationaal opleiders- en deelnemersveld.

Oplaadpunt - Stichting WaterWijs heeft ‘oplaadpunten’ ontwikkeld. Dit zijn speciaal voor onderwijsinstellingen ontworpen (leiding-)waterkoelers, die zijn voorzien van een beeldscherm. Het scherm biedt een platform om de achterliggende gezondheidsgedachte te ondersteunen. Bovendien geeft het de scholen de mogelijkheid om - per locatie - eigen, specifieke onderwijsinformatie te vertonen. Stichting Waterwijs wil met een projectaanvraag specifiek op jongeren gerichte content (laten) produceren.

Streetcasting - Beam Systems en WMI zijn gestart met het initiatief streetcasting. De inhoud van het project is voorlopig nog onder embargo. Tijdens de bijeenkomst is onder nadere met Montevideo, Cinekid, Syntens, Young Designers & Industry gesproken over samenwerkingen op het gebied van content en business models.

Voor de meeting hebben we de belangrijkste punten van de Call op een rijtje gezet:

De 10 geboden voor een succesvolle aanvraag

1.Het moet gaan om een netwerkproject: een voor Nederland nieuwe, doelgerichte, planmatige activiteit, gericht op het tot stand brengen van nieuwe effectieve verbindingen of het versterken van bestaande verbindingen tussen creatieve ondernemingen* en andere ondernemingen. 2.Hoe meer (of effectievere) van dat soort verbindingen in de aanvraag aannemelijk worden gemaakt, hoe beter het project scoort. 3.Zorg dat de aanvraag minder dan 67% van de subsidiabele kosten van het project bedraagt. Projecten die een groter % van de financiering zelf realiseren maken een betere kans. Maximale bijdrage is 67% van de kosten tot een bedrag van 100.000 euro. 4.Er wordt nadrukkelijk ook gevraagd naar hele kleine projecten met een mindere subsidiebehoefte dan 100.000 euro. 5.Het project moet binnen 12 maanden na de subsidieverlening zijn voltooid.... 6....maar projecten maken een betere kans als zij een meer duurzaam karakter hebben. 7.Het project wordt beter beoordeeld als er meerdere van de volgende categorieën deelnemers participeren: Creatieve ondernemingen Andere ondernemingen dan creatieve ondernemingen Kennisinstellingen Decentrale overheden 8.Projecten met internationale uitstraling maken meer kans. 9.Projecten die veel bekendheid gaan geven aan de resultaten van hun project evenzo. 10.Spannende, creatieve, innovatieve, onverwachte aanvragen maken meer kans.

*Creatieve ondernemingen zijn ondernemingen actief in de sectoren: kunsten & erfgoed, media- & entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening.

Meer informatie over Creative Challenge Call:
www.cultuureneconomie.nl/

Creative Challenge Call wordt uitgevoerd door de EVD www.evd.nl/info/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=161636 
En Stichting Nederland Kennisland www.kennisland.nl/nl/nieuws/2006/creative-challenge-call.html

Share

Tags

Facebook comments