Kennis /

eParticipatietop: Tips van Tom Steinberg

verslag

— Tom Steinberg, oprichter en directeur van het Britse MySociety, was een van de keynote sprekers op de eParticipatietop, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Steinberg is vooral bekend van zijn initiatieven op het gebied van zogeheten democratie-websites in Engeland.

Denk bijvoorbeeld aan het initiatief <a href="http://www.theyworkforyou.com">They Work For You</a>, waar  beslissingen en activiteiten van Engelse parlementsleden op de voet kunnen worden gevolgd.</p>

They Work For You is ook gelijk het eerste initiatief dat Steinberg behandelt. Hij legdtuit: 'Het doel van de website is om mensen op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de persoon waarop zij gestemd hebben. Het maakt duidelijk wat politici doen, wat ze stemmen, wat voor kamervragen ze stellen en nog veel meer. Alles is geautomatiseerd, want alle informatie wordt van andere, bestaande websites gebruikt. Op deze website wordt het alleen helder weergegeven'. Dit gebruiken van informatie blijkt een belangrijk punt in het communiceren van de overheid, Steinberg: 'Er is veel waardevolle data die de overheid uitgeeft, maar voor burgers is het vaak moeilijk te vinden en te begrijpen'.

Om de burger terug te laten komen zodat het niet eenmalig bezoek is, hamert Steinberg erg op het principe van bijvoorbeeld de klassieke e-maillijsten. Contact is belangrijk wanneer het gaat om burgers enthousiast te houden. Hij vindt het ook zonde dat wanneer in Engeland het belastingformulier online wordt ingevuld, dat je dan alleen een bedankje krijgt. Er wordt geen verdere mogelijkheid tot interactie aangeboden.

Het tweede project waar Steinberg over spreekt is e-Petition: 'We kregen de opdracht van Downing Street om een online petitiemogelijkheid te maken, waardoor petities direct naar de overheid gestuurd kunnen worden'. Onder andere in een artikel van de BBC (E-petitions: Godsend or Gimmick?) werd er kritiek geuit op dit project. Steinberg: 'De mensen die zeggen dat je de overheid trivialiseert kan je het best negeren. Waarom? Het is juist belangrijk om de eerste stap zo laag mogelijk te maken. Op het moment dat mensen het doorhebben, kan je ze meenemen op een meer ingewikkelde reis'.

Fix My Street is nog een voorbeeld van eParticipatie. Dit initiatief is niet direct gericht op beslissingen in de politiek, maar op de eigen omgeving van de burger. Met behulp van de website kunnen burgers verstoringen in de openbare orde aangeven op een kaart. Deze worden vervolgens doorgestuurd naar de lokale overheid. Is het probleem opgelost, dan wordt dat ook op de website vermeld. Als dit achter de rug is, wordt er nog een automatisch gegenereerde mail gestuurd waarin vragen worden gesteld over de ervaring, Steinberg: 'Het is goed om te weten te komen dat mensen via deze service voor het eerst iets melden over de openbare ruimte, dat laat zien dat het werkt'. Het bevestigt ook dat de drempel laag genoeg is voor de bezoeker.

 

Burgerparticipatie wordt ook gestimuleerd door de website We Write To Them. Een laagdrempelige website die de Engelse burger de mogelijkheid biedt om berichten te sturen naar politici op verschillende niveaus.

Een belangrijke vraag die volgens Steinberg gesteld moet worden is of er alles aan wordt gedaan om informatie toegankelijk te maken, zodat deze informatie op zijn beurt gebruikt kan worden om nieuwe informatie van de burger in te winnen. Dit heeft als gevolg dat er wel meer werk te doen is, maar de burger kan wel participeren. Tot slot is Steinberg erg positief over de Nederlandse overheid op dit gebied: 'Het is geweldig om in deze tijden in een land als Nederland te zijn. In jullie land is er op dit gebied ontzettend veel mogelijk en wordt er ook al veel gedaan'.

Toch is het rapport van het BurgerOverheidPanel minder positief over de situatie in Nederland. Volgens dit rapport laat de overheid kansen liggen om de burger, via eParticipatie, te betrekken bij beleid en uitvoering. De belangrijkste conclusies zijn dat websites onvindbaar zijn en er niets gebeurt met bijdragen. Verder is voor eenderde van de ondervraagden, onvoldoende kennis reden om niet mee te doen. Duidelijkheid, zo concludeert het rapport, is volgens de resultaten van het onderzoek van belang.

Meer informatie Rapport van het BurgerOverheidPanel We Write To Them Fix My Street E-petitions: Godsend or Gimmick? e-Petition They Work For You

Share

Tags

Facebook comments