Kennis /

HOT100 Report: Workshops

verslag

HOT100 Workshops 2

— De HOT100 2010 boog zich over zeven e-cultuur cases gepresenteerd door UPLabs, NRC, NL-Architects, SETUP, NIMk, Eindhoven / Philips en het Uitburo

Na de lunch worden de rijen stoelen razendsnel vervangen door zeven ‘brainstorm’ eilanden. Het is tijd voor de workhops . Voorafgaand aan deze dag is Virtueel Platform op zoek geweest naar actuele en interessante e-culturele cases. Er werden uiteindelijk zeven vragen van heel verschillende, vooral culturele organisaties geselecteerd om de HOT100 hun tanden in te laten zetten, en hun handen aan vuil te laten maken. Het is in deze middag zaak voor zeven HOT100 teams om tot concrete voorstellen te komen als antwoord op de vraag waar de organisaties mee gekomen zijn.

Rondom elke vraag was een HOT100 team geformeerd met de juiste mix van relevante vaardigheden, en een procesbegeleider die was gerecruteerd uit voorgaande jaren van HOT100's. Na een snelle voorstelronde werd er wild gebrainstormd en elk opborrelend idee wordt genoteerd. Hieruit worden gezamenlijk de één of twee meest bruikbare ingangen gefilterd, die vervolgens werden uitgewerkt tot producten of adviezen, die aan het eind van de dag door de HOT100's zelf gepresenteerd werden aan het aanwezige publiek.

UPlabs
De afsluitende presentatie ronde wordt afgetrapt door het Urban Park Laboratories (UPLabs). UPLabs vroeg de de HOT100 om concepten te ontwerpen voor park ervaringen voor fysieke bezoekers van het Cultuurpark Westergasfabriek, waarin combinaties gemaakt worden tussen de plaatselijke karakteristieken van het park , geïntegreerd met de mogelijkheden van huidige of opkomende digitale technologieën. Pol Eggermont, die namens UPLabs de vraag stelde, bracht nog een extra richtpunt in: het park bij nacht...

Uit de overvloedige weelde aan bruikbare ideeen werden er uiteindelijk twee gekozen en uitgewerkt: ten eerste een zogenaamd ‘Tree Hostel’. Een hotel in de bomen van het park, waarin je het park kan ervaren als de parkdieren, waarbij de sociale ervaring voorop staat. Het tweede project was de Cycle Cinema - een opstelling waarin 's nachts filmpjes kunnen werden geprojecteerd in reactie op het rinkelen van fietsbellen. Pol Eggermont oog zeer tevreden met de ontwikkelde project voorstellen, alhoewel hij voor het Tree Hostel nog wat beren op de weg ziet: “lastig te verkrijgen licenties”.

NRC
NRCHandelsblad vroeg zich af wat de rol en de vorm zou kunnen zijn van de krantenillustratie in die digitale krant (waar de illustratie nu geen rol in speelt) Drie voorstellen worden gepresenteerd. Ten eerste de ‘Time Dimensional Newspaper’. Een scrollbare visuele tijdslijn waarmee het nieuws beeldend ontsloten kan worden. Een  tweede voorstel is de Illustration Reader een layout instrument voor online artikelen waarbij alleen de tekst scrollt, terwijl de afbeelding altijd op zijn plaats blijft en zo continue een centrale positie inneemt. Het laatste concept is de Picture Portal. Via de Picture Portal kunnen afbeeldingen door middel van tags worden voorzien van zogenaamde hotspots. Als de bezoeker klikt op een hotspot worden afbeeldingen met thematische links uit eerdere NRC edities getoond.

NL-Architects
In de NL-Architects workshop werden concepten ontwikkeld voor ervaringen in de publieke,  gedeelde ruimte van een nog te realiseren gebouw. Ter inspiratie van de talenten is een fraaie maquette van het gebouw aanwezig in de zaal.  De workshop heeft twee zeer verschillende voorstellen als uitkomst. Het  eerste is georganiseerd rond een restaurant dat zich in de nok van het gebouw zal bevinden. In dit idee kan de bezoeker eigen ingrediënten voor een gerecht kan verzamelen op de weg naar boven, wandelend langs  en plukkend uit de kruiden- en moestuinen die zich op elke verdieping bevinden. 

Het tweede concept is gekoppeld aan de in het gebouw geplande bioscoop. Om de overgang tussen het universum van de film naar de dagelijkse realiteit  meer vloeiend te maken, moeten filmbezoekers bij het verlaten van de bioscoop hun 3D brillen ophouden om zo verscheidene met 3D content verrijkte plekken in het gebouw te verkennen, waardoor de bezoeker nog deels in het filmische en deels in de realiteit van het gebouw zal vertoeven.

SETUP Medialab
Het recentelijk opgerichte Utrechtse medialab SETUP vroeg de HOT100's (die qua profiel aardig overeenkomen met hun eigen doelgroep)  naar hun ideale vorm voor een kennisdelings lab. Diverse ideeën zijn er binnen de workshop gepasseerd, echter tot verbazing van Setup oprichter Tijmen Schep is er één hiervan unaniem door de groep gekozen als het beste idee; een zogenaamde ‘Toolgarden’ – georganiseerd rondom kennis van en toegang tot digitale gereedschappen die voor zelfstandige kunstenaars en ontwerpers veelal niet betaalbaar zijn, zoals lasersnijders en 3D printers

NIMk
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst  (NIMk) zocht in de workshop naar van nieuwe manieren om NIMk's kennis en kunde rondom mediakunst in te zetten ter versterking van hun verdienmodel waar zowel kunstenaars als het NIMk aan verdienen. De workshop ontwikkelde een coherent advies rondom twee cruciale aandachtspunten; promotie en het aanduiden van de unieke waarde van elk individueel werk. Ter promotie moet een zogenaamde push model ontwikkeld worden, met een belangrijke rol voor  sociale media en ruimte voor  user-generated metadata, recommendations, en commentaren.  Ter duiding van de unieke waarde van het individuele werk is het volgens de HOT100's belangrijk het kunstwerk ook online met de kunstenaar en de rest van zijn/haar oeuvre te verbinden.

STRP / Philips Design / Eindhoven
De stad Eindhoven en Philips design grepen de HOT100 workshop aan om scenario's te laten ontwikkelen voor de publieke verlichting op het STRP-S terrein, die via verschillende mogelijke sensoren kan reageren op aanwezigen.. Een belangrijke eerste vaststelling was dat het STRP-S terrein als testbed voor de hele stad moet dienen, en dat daarom ook de kwaliteit van de ervaring voor de aanwezigen inzichtelijk moet worden. Een concept gebruikt de sensoren en de verlichting om een live weergave van de drukte op het terrein mee te creëren, die gebruikt kan worden om juist of de gezelligheid of juist de stille plekjes mee op te zoeken.

UITburo
Het Uitburo, tot slot, wilde van de HOT100 weten hoe ze het Nederlandse culturele aanbod op een geschikte manier aan buitenlandse bezoekers konden aanbieden.  Uitkomst van deze workshop is een online dienst die de toerist voor drie opties stelt: ‘I know what I want’, ‘Help me?’ of ‘Surprise me’. 

De eerste optie is eenvoudig, de bezoeker weet wat hij wil en zoekt zelf wat hij/zij nodig heeft met behulp van de effectieve zoekfunctie  in de site van het Uitburo.  De tweede  optie is het interessantst, en geeft de sleutel tot het probleem. Hier geeft de toerist aan de hand van 7 korte meerkeuze vragen inzicht in zijn smaakpalet. Welke van deze geluidsfragmenten vind je het mooist ? Welke het lelijkst ? Welke beeld spreekt je het meest aan ? Welke zin maakt je het meest nieuwsgierig ? Zo ontstaat een simpel maar revelant profiel op grond waarvan een selectie gemaakt word uit de database van Uitburo. Ook de derde optie is een goed en bruikbaar idee, en neemt tijd en plek van de toerist als vertrekpunt en stelt vijf volledige avonden samen met een verschillende sfeer.

De presentaties worden afgesloten door een vertegenwoordigster van Lenovo de sponsor van de afsluitende borrel, en dan volgt een fijne lange avond met ontmoeten, verder praten en uitwaaien. Voor reacties en ervaringen van de deelnemers, foto’s en live verslaglegging van de gehele dag, bezoek het levend archief van twitter onder de hash tag #vphot100, en Virtueel Platform’s Facebook pagina.

Verslag door Niels Kerssens

Share

Tags

Facebook comments