Kennis /

Open cultuur, open design, open leven

achtergrond

Aankondiging Cityshapes

— ​Artikel van Klaas Kuitenbrouwer over 'Open Cultuur, Open Design, Open Leven' uit Best Practice #excellente #e-cultuur

Introductie
Tot nog maar kort geleden werden verschillende soorten culturele artefacten gemaakt in eigen, technologisch exclusieve ketens. Publieke reflectie en waardering van culturele producten hadden hun eigen technologische en mediale omgevingen.

In de afgelopen twintig jaar is een aantal productiestappen bij veel culturele praktijken in meerdere of mindere mate getransformeerd van schakels in een keten naar processen in een technologisch veel homogener netwerk, met zijn eigen typische mogelijkheden en praktijken.

Contact

Tags

Facebook comments