Kennis /

Verslag Rondetafel Gamedevelopers en E-cultuur

verslag

Gamefonds Logos

— Hoe kunnen culturele instellingen met digitale ambities en gamedevelopers op goede manieren samenwerken? Dat is de hoofdvraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst
"Gamedevelopers en e-cultuur" op 4 juni 2008, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties, Virtueel Platform sectorinstituut voor e-cultuur en het Fonds BKVB.

Games kunnen cultureel erfgoed op nieuwe manieren ontsluiten, maar kunnen ook bijvoorbeeld als middel fungeren om potentiële bezoekers er toe aan te zetten om een museum te bezoeken. De verschillende commentaren van de aanwezigen die in dit verslag zijn te lezen, geven een overzicht van de potentie die ligt in samenwerkingen tussen
culturele instellingen en gamedevelopers.

De bijeenkomst was bedoeld als kennismaking, maar wilde ook een nieuwe stap zijn in de richting van concrete samenwerkingen en ideeën op het grensvlak van creatieve industrie en cultuur. In dit verslag zijn de profielen van de verschillende partijen, zoals zij zich hebben gepresenteerd, opgenomen.

Tags

Facebook comments