Kennis /

Verslagen en blogposts Social Cities of Tomorrow

verslag

Social Cities of Tomorrow (foto: Virtueel Platform)

— Op 17 februari bracht de internationale Social Cities of Tomorrow conferentie denkers en makers op het gebied van nieuwe media en stedelijke omgevingen bij elkaar. Lees de verslagen en blogposts over de dag.

Inspiratie kwam onder andere uit lezingen van Usman Haque, Natalie Jeremijenko en Dan Hill. Zij spraken over de mogelijkheden en uitdagingen binnen de nieuwe en interdisciplinaire praktijk van stedelijk ontwerp. De conferentie werd georganiseerd door Virtueel Platform en The Mobile City.

De updates van de hele dag zijn na te lezen en te kijken op:

Op verschillende blogs zijn verslagen te lezen over de conferentie en de workshops:

De presentaties

Martijn de Waal geeft in zijn openingspresentatie enkele manieren waarmee een stad socialier kan worden gemaakt. Dit kan door het vergroten van betrokkenheid en het groepsgevoel, door gedeelde kwesties te hebben en deze effectief te behandelen. Nieuwe media en technologie kunnen bijdragen om deze doelen te verwezenlijken.

Bijvoorbeeld door het gebruik van open data om inzicht te krijgen in bepaalde kwesties TrashTrack, en door applicaties waarmee gebruikers zelf inbreng kunnen geven (Biketastic, OpenPlans NYC Bike Sharing map). Maar ook kan nieuwe media ervoor zorgen dat mensen zelf initiatieven op kunnen starten (Amsterdam Wastelands).

4228
Usman Haque (foto: Virtueel Platform)

Volgens Usman Haque is het westerse denken een belangrijke reden dat het vormgeven van steden zo ingewikkeld blijft. We denken dat meer kennis leidt tot meer actie. Data an sich is niet het einddoel, maar het proces van meten en de mensen die meewerken zouden centraal moeten staan.

Het is belangrijk dat mensen betekenis kunnen geven aan data: 'We moeten mensen aanmoedigen om een gesprek te voeren over de data en we moeten applicaties ontwikkelen waarmee we inzicht kunnen krijgen in data.

Zijn project Pachube is een platform waar data wordt verzameld. Ook wordt er gekeken naar de relevantie en het belang van bepaalde data. Een voorbeeld hiervan is de Geiger Counter Kitproject over de nucleaire ramp bij Fukushima. Een heel ander voorbeeld is Natural Fuse, een netwerk van planten dat kan worden gebruikt voor energievoorziening.

4229
Natalie Jeremijenko (foto: Virtueel Platform)

Natalie Jeremijenko laat veel voorbeelden zien van deEnvironmental Health Clinic. Dit project gaat over welzijn en het grote aandeel dat de externe, lokale omgeving hierop heeft. Haar statement is dat we onze relatie met de natuurlijke systemen om ons heen opnieuw moeten bekijken. Specifieke voorbeelden zijnThe Newsmotion Bike MessengerxAirport en haar samenwerking met Usman Haque voor Flightpath Toronto.

Haar doel is om nieuwe media te gebruiken om een betere toekomst te maken. Ze roept daarom op om betere data te genereren, meer te analyseren en meer actie te ondernemen op basis van deze data.

Dan Hill begint zijn presentatie met vijf projecten die niet gelukt zijn. Wat deze gefaalde projecten delen is dat ze allemaal groot en moeilijk uit te voeren zijn, en er zijn veel belanghebbenden. Hill quote vervolgens Engels architect Cedric Price, die in de jaren '60 al zei: 'Technology is the answer. But what was the question?'

4230
Dan Hill (foto: Virtueel Platform)

Hill pleit voor structurele oplossingen in plaats van eenmalige acties. Door de systemen aan te pakken zijn verbeteringen niet alleen voor een enkel project bruikbaar. Het is belangrijk om mensen te overtuigen om deze doelen voor elkaar te krijgen, hij gebruikt hiervoor de metafoor van Hitchcock's MacGuffin. Lees ook het interview dat wij voor de conferentie met hem hebben gedaan.

Showcases

Tijdens de conferentie werden twaalf showcases gepresenteerd. Op de Social Cities website is een volledige linklijst te vinden. Tijdens de presentaties kwamen nog een paar interessante links voorbij. 

Give Me Back My Broken Night is een project van Duncan Speakman, de video die tijdens de conferentie werd getoond is te zien via Blip.tv. De Amsterdam Wasteland community is te volgen op Twitter via #blt020, de interactieve kaart is te zien op de website van de Gemeente Amsterdam. De presentatie van NetworkLAB is terug te zien opSlideshare.

Naast het interview met Dan Hill hebbe we in aanloop naar de conferentie ook interviews gedaan met de organisatoren en makers van showcaseprojecten.


Share

Gerelateerde thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.

Tags

Facebook comments