Kennis /

Storytelling voor de 21ste eeuw

verslag

Storytelling jejune

— De relatie tussen de stad en de rol van storytelling stond centraal in de paneldiscussie ‘We tell stories by any means necessary: from the front lines of 21st century storytelling’ tijdens het multimediafestival PICNIC.

​Het panel werd geleid door Beth Coleman, een mediaonderzoekster en producent, en bestond uit vier mediaprofessionals die ieder hun eigen vorm hanteren in het vertellen en creëren van verhalen. Beth Coleman en Howard Goldkrand waren eerder in Nederland in het kader van Stad_Spel_Data: een expertmeeting georganiseerd door Virtueel Platform rondom databeschikbaarheid in de stad.

De eerste spreker, Lucy Walker, was documentairemaakster van onder andere ‘Wasteland’ (genomineerd voor een Oscar), waar zij kunstfotograaf Vik Muniz in contact heeft gebracht met arbeiders van de grootste vuilnisbelt van Rio de Janeiro en dit proces heeft vastgelegd op film. Walker hanteert hiermee de meest traditionele vorm van storytelling onder de sprekers.

Euro Beinat is mede-oprichter van Currentcity, een onderzoeksorganisatie die steden in kaart brengt door de informatie die ze (anoniem) verzamelen door het meten van activiteit van mobiele telefoons in bepaalde gebieden. Zo kan het leven in de stad worden verbeterd door de kennis van bijvoorbeeld files, weersverwachtingen en bezoekersaantallen en kan hier op worden ingespeeld door architecten, evenementen, touristische atracties etc.

Het spel geeft fans de gelegenheid zelf deel uit te maken van de serie

Alternate Reality Games
Jeff Hull, de creative director van Nonchalance, vertelde uitgebreid over het interactieve spel ‘The Jejune Institute’ waarin inwoners van San Fransisco door flyers op straat worden aangespoord een website te bezoeken waar ze worden uitgenodigd om langs te komen op het Jejune Institute. Vervolgens krijgen ze door middel van verschillende media aanwijzingen waarmee ze als het ware een speurtocht door de stad volgen en zo zelf de hoofdrol spelen in een alternate reality game.

Howard Goldkrand vertelde voornamelijk over zijn rol in het alternate reality game voor de televisieserie Dexter: Dexter Game On. Dit concept werd gelanceerd op Comic-Con, waar `Dexter slashtattoos’ aan fans werden uitgedeeld, waarna ze gevraagd werden om zichzelf te fotograferen op bepaalde locaties waarmee ze toegang kregen tot het daadwerkelijke spel.

In dit spel werden ze door middel van ‘crowd sourced crime solving’ aangespoord mee te zoeken naar een moordenaar, slachtoffers te identificeren en nieuwe moorden te ontdekken. Het spel was niet alleen een goede promotie voor het nieuwe seizoen van de serie, maar gaf fans de gelegenheid zelf deel uit te maken van de serie en met elkaar in contact te komen.

De verschillende verhalen van de sprekers maken duidelijk dat er niet alleen steeds meer manieren zijn om verhalen te vertellen met behulp van nieuwe media, maar dat er ook steeds meer mogelijkheden zijn om mensen te betrekken bij het verhaal zelf.

In de context van de stad is dit een belangrijke ontwikkeling: door het stimuleren van betrokkenheid bij inwoners van een stad zullen mensen meer verantwoordelijkheid voelen voor de stad, wat een groot aandeel heeft in het bevorderen van de sociale cohesie. Verhalen zijn hierin de bindende factor: het vertellen van verhalen heeft mensen altijd met elkaar verbonden en dit zal door de mogelijkheden van nieuwe media alleen maar worden versterkt.

Auteur: Lot Treffers

Share

Gerelateerde thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.

Facebook comments