Activiteiten / evenement

E-culture Fair 2010

evenement

E-culture Fair 2010 Dortmunder U

— Showcase en internationale uitwisseling in Dortmund tijdens ISEA 2010 RUHR.

​De e-culture fair 2010 is een internationale ontmoeting en uitwisseling voor mensen die werken op het grensvlak van cultuur, (media) technologie, onderzoek en creatieve industrie.

De e-culture fair is van 23 - 25 augustus 2010 in de U-Turm in Dortmund. De e-culture fair wordt georganiseerd door Virtueel Platform met het vlaamse BAM en Medienwerk NRW, en is onderdeel van NL - Ruhr 2010 en ISEA 2010.

Tentoonstelling, Presentaties en Open Lab
De e-culture fair bestaat uit een tentoonstelling, presentaties en een open art lab.

De tentoonstelling zal bestaan uit e-culturele projecten en kunstwerken uit België, Nederland, en Nordrhein-Westfalen. De projecten zijn afkomstig uit onderzoek en ontwikkeling in hogescholen en universiteiten, uit creatieve bedrijven en/of uit werkplaatsen en experimentele labs.

Begin maart is een open call verspreid binnen de drie betrokken landen. Uit de inzendingen kiezen de organisatoren ruim dertig projecten en demo's die in een doorlopende, beursachtige opzet zullen worden gepresenteerd.

De e-culture fair is ook ingericht voor grootschaliger presentaties en workshops en er is een open lab ruimte waarin geinteresseerden nieuwe technologieen en instrumenten kunnen leren.

Praktische informatie
De e-culture fair vindt plaats van 23 tot en met 25 augustus 2010 in en rondom de karakteristieke U-Turm in het hart van Dortmund, de levendigste stad van het Ruhr gebied.

E-culture fair 2010 wordt georganiseerd in de context van RUHR 2010, cultuurhoofdstad van Europa. Ruhr 2010 schenkt veel aandacht aan cultuur en innovatie, onder andere door het ISEA 2010(International Symposium on Electronic Arts) uit te nodigen in augustus 2010.

Dit jaarlijks internationaal symposium voor elektronische kunst is dé topontmoeting voor kunstenaars, ontwikkelaars, wetenschappers en theoretici die werken rond mediakunst. Ongeveer 1500 deelnemers van over de hele wereld komen er een week samen.

Achtergrond
Met de e-culture fair wil de organisatie het enorme potentieel van cross-over en samenwerking tonen aan professionelen uit de sectoren cultuur, onderzoek, onderwijs en creatieve industrie en worden belangrijke spelers rond innovatie in de regio België - Nederland - Nordrhein-Westfalen nauwer met elkaar in contact brengen.

De e-culture fair 2010 draagt op deze manier bij tot het ontwikkelen van duurzame contacten van samenwerking en uitwisseling in deze regio. In aanloop naar de e-cultuur fair toe worden er een drietal warming-up sessions georganiseerd in de verschillende regio's door de verschillende partners.

Organisatie
De e-culture fair 2010 wordt georganiseer ddoor Medienwerk Nordrhein-Westfalen, steunpunt BAM en Virtueel Platform Nederland.

Medienwerk NRW
Medienwerk NRW is een netwerk van organisaties die werken in het domein van kunst, media en technologie en wordt gesteund door de regering van Nordrhein-Westfalen.

Virtueel Platform
Virtueel Platform is het Nederlandse sectorinstituut voor e-cultuur.

Steunpunt BAM
BAM is het steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst en behandelt het thema e-cultuur in samenwerking met andere steunpunten in de domeinen kunsten en erfgoed.

BAM-ART is het Vlaamse steunpunt voor Beeldende, Audiovisuele en Media kunst. BAM is een onafhankelijke en intermediaire structuur die zich situeert tussen sector en beleid. Vanuit een grondige kennis van sector en beleid verstrekt het informatie, bevordert het ontwikkeling, samenwerking en netwerking - zowel binnen het veld als grensoverschrijdend naar andere disciplines en sectoren toe - en treedt het in dialoog met diverse overheden. BAM is geen belangenbehartiger en is, in tegenstelling tot de overheid, geen subsidiekanaal.

Concept
E-culture fair is een Nederlands concept dat als doel heeft nieuwe vormen van cultuur onder invloed van innovatie en technologie te tonen en diverse spelers in dit domein beter met elkaar in contact te brengen. Er werden de voorbije jaren reeds twee e-culture fairs georganiseerd in Amsterdam waarvan de eerste op 12 en 13 november, 2000 (RAI) en de tweede op 23 en 24 oktober in 2003 (Balie, Melkweg, Paradiso) en beide waren heel succesvol. In 2010 wordt concept ingevuld door en uitgebreid naar 3 organisaties uit 3 verschillende landen.

Contact

Facebook comments