Kennis /

ECF Live: Crossovers

verslag

Biomodd

— Verslag van het Crossovers liveprogramma van de E-culture Fair 2010 in Dortmund.

Door Rosa Menkman
Donwload PDF

In het Crossover Debat op de eerste dag van de E-culture Fair wordt getracht een brug te slaan tussen kunst, wetenschappelijk onderzoek, (bio)design, gaming en professionele training. Vijf verschillende innovatieve projecten presenteren zichzelf en beantwoorden vragen van moderator Klaas Kuitenbrouwer.

Kuitenbrouwer ziet openheid als een gedeelde karakteristiek van de verschillende projecten. Enerzijds baseren de projecten zich op hun individuele kennis en anderzijds wordt kennis gedeeld om nieuwe producten te ontwikkelen. Hetzelfde wiel wordt op deze manier niet steeds opnieuw uitgevonden.

Verder herkent Kuitenbrouwer drie doelen binnen de projecten: 'Wii Medic en het Cultuurlab onderzoeken verschillende vormen van educatie. Botanoadopt en Biomodd richten zich vooral op het creëren van een bepaalde bewustzijn. City in a Bottle heeft het traject en het delen van informatie centraal staan, dus in die zin geen einddoel.'

Cultuurlab
Het eerste project is onderzoekscentrum Cultuurlab van IBBT-Smit, Vrije Universiteit van Brussel. Stijn Bannier en Chris Vleugels leggen uit dat het centrum zich specialiseert op het snijpunt van cultuur en nieuwe media. Op brede schaal onderzoekt het lab hoe digitale cultuur wordt ontwikkeld, behouden, gepromoot, gepresenteerd en gedistribueerd.

Cultuurlab is ontwikkeld vanuit de Communication Academy in Brussel en houdt zich bezig met verschillende vormen van social sciences. Binnen Cultuurlab worden zowel prototypes als software technologie and andere multidisciplinaire objecten gebouwd.

Tijdens de presentatie zetten Stijn Bannier en Chris Vleugels de diversiteit van de activiteiten van het lab uiteen aan de hand van vier verschillende projecten: Cupid onderzoekt hoe verschillende vormen van culturele informatie kunnen worden verzameld, verrijkt, gecategoriseerd en gedistribueerd, Mutable is een nieuwe software-architectuur die bediend kan worden door een multi-touch interface. Epics is een remixable database voor foto’s, video’s en andere multimedia content voor educatieve doeleinden.
Archipel wordt speciaal ontwikkeld om een infrastructuur tussen de verschillende archieven binnen Vlaanderen te voorzien. Dit systeem moet leiden tot een duurzaam, gedecentraliseerd archief dat altijd met andere, nieuwe archieven gecombineerd kan worden.

Wii Medic
Tim Laning van Grendel Games liep in 2007 tegen een bestaand probleem binnen de medische sector aan: Hij ontdekte dat er tijdens Laparoscopie operaties veel fouten werden gemaakt.  Dit kwam in de eerste plaats kwam doordat het erg moeilijk is te trainen voor deze operatie, omdat bestaande simulatietechnieken erg duur waren en moeilijk te onderhouden.

De oplossing van Tim Laning en Jetse Goris was het ontwikkelen van de videogame Wii Medic. Binnen deze serious-game kunnen chirurgen leren door spelen, terwijl de simulatie technologie goedkoop en robuust is en training ook thuis kan plaatsvinden. Wii Medic heeft een humoristisch narratief en een competitief element waardoor chirurgen ook nog eens met plezier kunnen trainen. Wii Medic brengt een game-experience en pioniert op dit gebied, wat ook betekent dat het gameplay element nog in ontwikkeling is.

Maar gamedevelopers zijn geen chirurg en visa versa, in hoeverre heeft Grendel Games zich in de medische wereld moeten verdiepen? Tim Laning: 'Ik ben geen chirurg en van origine ook geen game developper. Mijn rol is het slaan van een brug tussen de game-wereld en de medische wereld. Mijn rol is dus heel typisch de rol van de middenman, die verschillende praktijken bij elkaar brengt.'

Biomodd
In Biomodd brengt de als bioloog getrainde kunstenaar en techneut Angelo Vermeulen kunst en natuur samen in innovatieve installaties.

Biomodding is een evolutie van computermodding, Angelo's fascinatie met het (her)bouwen van computerkasten om ze sneller te laten werken of er mooier uit te laten zien bracht hem op het idee om Biomodd te ontwikkelen: Een levend ecosystem in de computer dat de overtollige hitte gebruikt voor het groeien van een fysieke hyperstructuur.

Het Biomodd project is sindsdien gegroeid tot een nomadic, internationaal en collaboratief kunst project. Nieuwe Biomodds worden door Angelo wereldwijd gebouwd en hij combineert op deze manier kunst, ethiek, programmeren en hardware recycling. Elk nieuw Biomodd project is een reflectie van de culturele en sociale omgeving waarbinnen het ontwikkeld is: Welke hardware is voorhanden en wie werken er aan het project mee? Elke nieuwe biomodd is dus een reïnterpretatie van het originele concept, uitgevoerd door een nieuwe groep modders.

Angelo: 'Wat ik zo ontzettend interessant vind aan de crossover van nieuwe media en biologie is dat we leven op onze eigen manieren vorm kunnen geven. We kunnen dingen ontwikkelen die voorheen nog niet bestonden; een soort super organismes die we kunnen observeren en waarmee we kunnen interacteren. Deze vorm van dynamische interactiviteit vind ik erg inspirerend en interessant.'

Botanoadopt

Natuur staat ook centraal in Botanoadopt: Een interdisciplinair sociaal participatie project dat plaatsvindt op het kruispunt van kunst, wetenschap en sociale engagement. Adopteer je eigen plant!

Toen het team achter Botanoadopt planten op straat tegenkwam die in zeer slechte staat verkeerden, vatten ze het idee op om deze planten weer gezond te maken. Het artistiek statement achter Botanoadopt is 'verantwoordelijkheid' en wil een besef creëren dat planten commodities zijn; ze bevinden zich binnen dezelfde cirkel als een gekocht object. Een gezonde plant vertegenwoordigt een economische waarde en een afval plant niet.

Iedere Botanoadopt plant bezit zijn eigen online identiteit. Naast een portret foto is beschreven wat de plant fijn vindt en wat zijn geschiedenis is. De 'pleegouders' adopteren daarom niet alleen een plant maar ook een biografie, of levensverhaal. De nieuwe pleegouders worden daarom ook gevraagd om een foto van de plant in zijn of haar nieuwe leefomgeving in te sturen.

City in a Bottle

Het laatste project dat wordt gepresenteerd is City in a Bottle. Kunstenaars, muzikanten en computerwetenschappers werken samen aan de ontwikkeling van een computergame die is gebaseerd op het proces van evolutie door natuurlijk selectie.

Het spelprincipe is generiek en gebaseerd op  evolutieprincipes: Organismen, planten en insecten hebben de optie om aan te vallen of te vluchten, zich in een kudde te begeven of juist niet, of zich mooier te laten worden voor reproductie. Er is geen narratief, maar wel lokale ruimtes die herkenbaar zijn en waardoor een eigen generiek traject te volgen is. Op dit moment is er alleen een prototype dat nog veel simuleert, maar het doel is zoveel mogelijk generieke ontwikkeling van de elementen.

Share

Tags

Facebook comments