Activiteiten / evenement

Erfgoed 2.0 Workshop

evenement

Erfgoed 2.0 DEN

— Workshop over de mogelijkheden van web 2.0 voor erfgoed tijdens Digitaal Erfgoed Conferentie 2007

​Voor de DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) conferentie op 12-13 december 2007 organiseert Virtueel Platform een workshop in samenwerking met leden van de onderzoeksgroep Media en ICT van de Universiteit Gent (BE).

Tijdens de workshop zal worden ingegaan op de resultaten van het onderzoek dat momenteel onder de noemer 'Erfgoed 2.0' in Belgie wordt uitgevoerd. Hier krijgen erfgoedinstellingen de kans om zich te verdiepen in de (on-)mogelijkheden die web 2.0 voor ze te bieden heeft.

Share

Facebook comments