Activiteiten / evenement

HOT100 2007

evenement

HOT100 2007

— Debat met getalenteerde young professionals over cultuur, innovatie en nieuwe media.

​Op 21 februari 2007 organiseerde het Virtueel Platform een debat met 'the up and coming' generatie nieuwe mediamakers, met als doel te achterhalen welke mogelijkheden young professionals zien in de combinatie tussen cultuur, innovatie en nieuwe media, maar ook welke kritiek er is op deze samensmelting en wat voor gevaren er schuilen in de verwaarlozing van cultuur in de multimediale samenleving.

Het Virtueel Platform heeft de eerste tien jaar van haar bestaan gewijd aan de rol van cultuur in deze beginnende nieuwe media wereld en wil nu bedenken wat de positie van cultuur zal zijn in de volgende tien jaar van deze digitale revolutie.

Cultuur speelt, door de komst van digitale media en internet, een heel andere rol in onze gemedialiseerde samenleving. Media, ICT en innovatie lopen constant door elkaar heen en e-cultuur is daarom niet langer een bijproduct, maar de kern van een zelfbewuste samenleving die om weet te gaan met identiteit, diversiteit en vernieuwing. Tijdens de kabinetsformatie hebben zowel de Raad voor Cultuur als het Virtueel Platform lobbybrieven gestuurd aan de fractievoorzitters en de informateur om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Om te achterhalen wie er onder andere behoren tot de nieuwe generatie mediamakers&denkers heeft het Virtueel Platform een groot aantal docenten van nieuwe media opleidingen benaderd en op basis van hun aanbevelingen een 'Hot100'-lijst opgesteld met talentvolle studenten en afgestudeerden, die actief bezig zijn met het nieuwe mediaveld en hen uitgenodigd deel te nemen aan dit debat.

De Sprekers Om een goed debat op touw te zetten over de rol van cultuur, nieuwe media en innovatie in de toekomst heeft het Virtueel Platform sprekers uitgenodigd met uiteenlopende visies over dit onderwerp. De volgende sprekers doen mee aan het debat:

Moderator Joeri van den Steenhoven is één van de oprichters en de voorzitter van Stichting Nederland Kennisland, een Stichting die Nederland slimmer wil maken en zich bezighoudt met alle aspecten van de kenniseconomie in Nederland. Daarnaast is Joeri bestuurslid bij the Lisbon Council, een Europese denktank, die Europa wil voorbereiden op de toekomst. http://www.kennisland.nl

Eric Kluitenberg is mediatheoreticus, schrijver en organisator van projecten rond cultuur en technologie. Hij werkt momenteel voor De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam.en doceerde mediatheorie voor ondermeer de Universiteit van Amsterdam en voor de MA nieuwe media van Media-Gn en Academie Minerva in Groningen. Daarnaast werkte hij als wetenschappelijk stafmedewerker voor de Academy of Media Arts in Keulen. http://www.debalie.nl

Gerard Hulshof is kroonlid van de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur adviseert de regering en beide kamers der Staten-Generaal over algemeen bindende voorschriften of over het te voeren beleid van het Rijk op het terrein van cultuur. Net als het Virtueel Platform heeft de Raad voor Cultuur de formateur en de fractievoorzitters van het komende kabinet gevraagd om meer aandacht te besteden aan de rol van cultuur in de toekomst. http://www.cultuur.nl

Rob van Kranenburg werkt als docent aan verschillende universiteiten en opleidingen zoals de Technische Universiteit Eindhoven, de EMMA van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Designacademie en de UvA. Daarnaast is hij consulent voor innovatie en connectiviteit en houdt hij zich als freelancer bezig met duurzame culturele economie voor het Virtueel Platform. http://www.virtueelplatform.nl

Yme Bosma is een van de bedenkers van Eccky, een ‘spel’ dat twee mensen in staat stelt een virtueel kindje te maken en op te voeden gebruikmakend van het web, MSN Messenger en de mobiele telefoon. Nu is Ecckyuitgegroeid tot een volledig bedrijf waar Yme strategy and innovationdirector is. Voordat Yme dit project ontwikkelde bij Media Republic was hij werkzaam als strategieconsultant bij Lost Boys. Daarnaast is Yme een bekende blogger in de Nederlandse nieuwe mediawereld. http://www.yme.nl

Het debat is niet open toegankelijk, maar de resultaten van dit debat zullen spoedig na het evenement op deze site te lezen zijn. Meer informatie over de leden van het 'Hot100' netwerk zal ook binnenkort op deze site verschijnen.

Contact

Share

Facebook comments