Kennis /

Cultuur 3.0: Financiering en Fondsen

verslag

— Waar valt e-Cultuur onder volgens de fondsen? Is het een vak apart of zijn er lijnen te trekken met subsidieregelingen uit het verleden? De Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Nederlands Fonds voor de Film geven hun visie.

Gitta Luiten van de Mondriaan Stichting: 'Ontwikkelingen in de e-cultuur hebben veel invloed op projecten en hoe daar nu mee wordt omgegaan binnen musea. Het kruipt overal in. Het nadeel daarvan is dat het wel meer kost. Het voordeel is dat er zo weinig mogelijk criteria worden gesteld. Er zijn vaak veel ideeen, maar er is ook vaak geen tijd of geld om het goed voor te bereiden. De kwaliteit moet ondersteund worden en de programmering wordt belangrijker.' Over de interregeling stelt Luiten de vraag hoe het geld verdeeld moet worden.' Luiten: 'Het is duidelijk dat er vooral meer geld moet komen. In Den Haag moet het door gaan dringen dat dit soort projecten kostbaar zijn.'

Hans van Straten van het Prins Bernhard Cultuurfonds: 'Binnen het Prins Berhard Cultuurfonds zijn er 5 sectoren en themas. Echter, er is nog geen apart speerpunt voor e-cultuur binnen het fonds. Maar aanvragen kan altijd,' benadrukt van Straten. 'Bijvoorbeeld de Waag krijgt steun vanuit het Fonds. Als je echt wilt weten of je project in aanmerking komt, dan kun je kijken op www.cultuurfonds.nl. Ook zijn er regionale afdelingen en projecten.'

Hans-Maarten van den Brink van Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (binnenkort Mediaproducties): 'Het gaat om het maken, in plaats van de regelingen en het beleid. Toch is er een beleid gemaakt en hiervan is een van de speerpunten het leggen van verbindingen tussen de electronische wereld en kunst. Twintig jaar geleden was er radio en televisie en nu is er ook internet. Deze drie media zijn duidelijk aan het convergeren. Om projecten op gang te brengen is er veel zelf-initiatief nodig. Hoe kunnen we nu verder? Tradionele media wijken steeds meer uit naar mengvormen. Tegelijkertijd zijn er meer aanvragen voor e-cultuur. Maar bestaat e-cultuur wel? Samen met Virtueel Platform hebben we Jeugd 2.0 om te kijken wat e-cultuur is. Vooral het jonge publiek zit namelijk al in hele andere distributiekanalen. Het grote geweld in deze sector zit in gaming, niet in kunst. Toch kunnen we kijken of er een brug is te slaan. We moeten dit verkennen, vooral de mogelijkheden voor Serious Gaming.'

Toine Berbers van het Nederland Fonds voor de Film: 'We zijn bij het filmfonds bezinnen over wat we moeten met e-cultuur, het loopt teveel via de experimentele kant. Daarom hebben we besloten om een speciaal loket in te richten voor e-cultuur. De belangrijke grens ligt bij ons bij het narratieve, dat is voor ons een zeer belangrijk punt. Binnen dat kan alles.'

Een discussiepunt tijdens het panel met de fonden is dat alle partijen enthousiast zijn over e-cultuur, maar wel allemaal aparte gedachtes en projecten hebben binnen het kader van het onderwerp. Paul Keller over de Digitale Pioniers: 'Er is een statement/regeling - je moet naar een bepaalde kunststroming. De Digitale Pioniers doen dat niet en zien toch e-cultuur en de maatschappelijke relevantie ervan als dat op zichzelf staat. Veel jonge makers willen juist niet via fondsen of een bepaalde kunst werken. Daarvoor zijn de Digitale Pioniers.

Share

Tags

Facebook comments