E-cultuur /

Feiten en cijfers

Virtueel Platform, onderdeel van Het Nieuwe Instituut, doet kwantiatief onderzoek naar de e-cultuursector. In deze sectie staan de resultaten van het eerste grootschalige kwantitatieve onderzoek naar e-cultuur sector in Nederland, uitgevoerd door Veldkamp / TNS NIPO.

De resultaten bieden inzicht in de grootte van de e-cultuursector, concrete kengetallen, en de werking en productieketen van e-cultuur. De publicatie 'Sectoranalyse E-cultuur' (2011) is ook in PDF formaat te downloaden en de resultaten zijn als open data beschikbaar.