Kennis /

Bezoekersprogramma: Lanfranco Aceti ISEA 2011 Istanbul

verslag

Lanfranco Aceti bijeenkomst

— Lanfranco Aceti, curator van ISEA 2011 in Istanbul, was in Nederland op uitnodiging van Virtueel Platform als onderdeel van het Buitenlands Bezoekersprogramma.

Voor dit bezoek wilde Lanfranco Aceti Nederlandse kunstenaars ontmoeten die van plan zijn om werk te presenteren in Istanbul in 2011, en kennis maken en contact leggen met een aantal Nederlandse e-cultuur instellingen en personen met het oog op toekomstige samenwerking, waaronder: Waag Society, Institute of Network Cultures, Universiteit van Amsterdam, NIMk en de Mondriaanstichting.
Na zijn bezoek aan Nederland reisde Aceti door naar Berlijn om het jaarlijks festival Transmediale bij te wonen, waar hij ook kennismaakte met andere Nederlandse kunstenaars en curatoren, en de lancering bijwoonde van het Agentschap en distributie programma van respectievelijk V2_ en NIMk.
Virtueel Platform zal de komende maanden de Nederlandse deelname aan ISEA 2011 volgen. Hieronder is het verslag van Eveleen Hamers te lezen van de bijeenkomst die Virtueel Platform organiseerde met Aceti.

Verslag bijeenkomst Aceti
Op 1 februari was Lanfranco Aceti, curator voor ISEA 2011, aanwezig bij Virtueel Platform om projecten te bekijken en te bespreken van Nederlandse kunstenaars en curatoren. ISEA 2011 vindt plaats in Istanbul, van 14 tot en met 21 september, deels overlappend met de opening van de Istanbul Biënnale.
Lanfranco Aceti is Italiaans en woont sinds een paar jaar in Turkije, naast zijn werk als curator voor ISEA is hij ook galeriehouder van Kasa Gallery in Istanbul, geeft les aan Goldsmiths College of Art and Technology in London en is hoofdredacteur van Leonardo Electronic Almanac, dat door MIT Press wordt uitgegeven.

Sander Veenhof
Sander Veenhof presenteerde zijn project "API for Art". Veenhof heeft een achtergrond in informatica en heeft daarna aan de kunstacademie gestudeerd. Toen hij net was afgestudeerd heeft hij door middel van Augmented Reality in het MOMA in New York geëxposeerd, maar zonder dat het museum daar iets van af wist. Volgens Sander toont dit project een radicale ontwikkeling, want door dit soort technologie hebben instituten geen invloed meer op wat er binnen te zien is. Voor de komende Biënnale in Venetië wil Sander Veenhof in samenwerking met anderen een virtueel paviljoen maken. Samen hebben ze een manifest geschreven over Augmented Reality en dit online gezet onder de naam Manifest.AR.

Ivar van Bekkum
Ivar van Bekkum werkt sinds 2010 als duo samen met Esther Polak, zij werken op dit moment samen aan “Fisherman’s Tales”. Voor ISEA presenteert Ivar als mogelijk project “Spiral Drawing Sunrise”. Hiervoor wordt een robotauto met een zandlopert aan een centrale structuur vastgemaakt, waardoor een spiraalvormig spoor achterblijft wanneer de auto gaat rijden. De performance begint bij zonsopgang en duurt tot het begin van de middag. Volgens Ivar past het werk goed in een historische omgeving.

Karen Lancel en Hermen Maat
Hermen Maat werkt samen met Karen Lancel aan een nieuwe serie van TeleTrust, waarin gezichtsluiers centraal staan. Voor het project wordt op dit moment al een samenwerking met Turkse designers opgezet en Maat en Lancel gaan in maart al naar Istanbul voor het project. Met het Stedelijk Museum is afgesproken dat de sluiers daar geëxposeerd worden en de TU Delft ondersteunt het project.

Karen Lancel wil graag werken met sociale ruimte en als locatie tijdens ISEA denkt ze daarbij aan een universiteit in Istanbul. De sluier heeft in Nederland heel andere connotaties dan in Istanbul en het lijkt haar mooi om deze twee betekeniskaders samen te laten komen en een nieuw ontwerp te maken voor een sluier, die misschien wat technischer wordt dan de huidige versie.

ISEA en samenwerkingen
Het beeld dat Lanfranco schetst van Istanbul is dat van een ingewikkelde stad om nieuwe projecten op te zetten, waarbij toezeggingen voor samenwerkingen plotseling ongedaan gemaakt kunnen worden, en waar het politieke klimaat niet altijd open staat voor vernieuwing op kunstgebied. Wat betreft het curatoriale thema is ISEA heel open, de
link naar de Istanbul Biënnale is wel belangrijk aangezien E-art een aparte niche is die niet onder de paraplu van beeldende kunst geschaard wordt.

Voor ISEA wil Lanfranco een zichtbare en toegankelijke link naar de Istanbul Biënnale maken, maar wel duidelijk een apart festival blijven. Op het programma van ISEA staat een Art Market waarn groepen mensen samenkomen om over een project te praten, en zien hoe zij het project het beste kunnen helpen en hoe het project ingezet kan worden na ISEA. 

Door zijn bezoek aan Nederland in het kader van het bezoekersprogramma wil Aceti vooral langetermijn relaties opbouwen, ook los van ISEA. Hij wil ook een mediator zijn om output te genereren, bijvoorbeeld voor de Leonardo Electronic Almanac, en samenwerking zoeken voor nieuwe projecten zoals het Diamond Pavillion, een mobiel paviljoen waarmee hij wereldwijd wil rondreizen en waarvoor hij op dit moment op zoek is naar partners en sponsoren.

Aanwezigen
Bij de bijeenkomst op het kantoor van Virtueel Platform waren aanwezig: Annet Dekker (onafhankeljk curator, ook werkzaam bij o.a. SKOR en PhD kandidaat Goldsmiths), kunstenaarsduo Karen Lancel en Hermen Maat, Ivar van Bekkum (werkt samen met Esther Polak), Cathy Brickwood (programmamanager Virtueel Platform) en Floor van Spaendonck (directeur Virtueel Platform).

Tags

Facebook comments