Kennis /

Terugblik op Cultuur 2.0

verslag

— Dat de belangstelling voor Cultuur 2.0 vanuit de culturele sector, maar ook vanuit de 'Web 2.0' overweldigend was, werd duidelijk door de hoeveelheid mensen die moesten blijven staan. Dit ondanks de aanmeldingsstop die we een week voorafgaand aan de conferentie al hadden moeten maken.

De toekomst van de cultuursector in een wereld waarin het internet zich heeft ontwikkeld tot 'Web 2.0', de overkoepelende term voor de huidige participatiemogelijkheden van het internet (zoals uploaden/ chatten/ ranking&rating/ re-editten/ co-creeëren en communiceren) is blijkbaar interessant. Wat werd er de 130 aanwezigen op de eerste seminardag op woensdag 30 mei en de 75 deelnemers van de workshops geboden?

Onder het toeziend oog van Web 2.0 entrepeneur en tevens dagmoderator Ola Ahlvarsson werd er gesproken over Burgerschap 2.0, sprak keynote spreker Charles Leadbeater over de kracht van Mass Creativity and ging Andrew Keen hier juist tegen in met een videoboodschap aan het publiek over 'The Cult of the Amateur'. Nederlandse en ook een aantal buitenlandse culturele organisaties kregen vervolgens een lesje 'Web 2.0 - ondernemerschap' van verschillende Web 2.0 ervaringsdeskundigen. Tot slot werd er gedebateerd over de komst van het amateurisme in de cultuursector door middel van het internet. Ook werd het boek (Un)Common Ground gepresenteerd, waarin gezegd wordt dat binnen crossovers, zoals tussen de culturele sector en de nieuwe media, niet alleen naar de overeenkomsten, maar ook goed naar de verschillen moet worden gekeken.

Foto's van de conferentiedag op woensdag 30 mei: www.flickr.com/photos/-bart/sets/72157600295847283/

Op de tweede dag van de conferentie mochten 4 culturele grootheden (Musea, Omroepen, Film&Documentairemakers en Cultuurfondsen) samen met vakgenoten en 'Web 2.0' deskundigen nadenken over de samensmelting van hun vakgebied met de nieuwe mogelijkheden van het internet en werd hen gevraagd een scenario te schetsen voor de toekomst. Ook werd er in een 5e workshop op metaniveau nagedacht over de voor en nadelen van Web 2.0.

Foto's van de workshops op donderdag 31 mei: www.flickr.com/photos/-bart/tags/cultuur20/

Mocht u geinteresseerd zijn in inhoudelijke verslagen van Cultuur 2.0; alle deelnemers van Cultuur 2.0 zullen een Cultuur2.0 Magazine thuisgestuurd krijgen, met daarin de verslagen van de verschillende lezingen, debatten en workshops en met artikelen geschreven over het onderwerp van deze conferentie; de crossover tussen 'Web 2.0' en de culturele sector. Voor diegenen die niet aanwezig waren of die liever online de informatie tot zich nemen, zal deze bundel ook online beschikbaar komen.

Kunt u echt niet wachten totdat de publicatie over Cultuur 2.0 verschijnt, leest u dan alvast de reacties van verschillende bezoekers op: Bright.nl Frankwatching.com de blog van Mediatechnoloog Klaas Jan Mollema

Share

Gerelateerde thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.

Tags

Facebook comments