Thema /

Mediawijsheid

Als we onderweg zijn ontvangen we het laatste nieuws op onze mobiele telefoon en verzenden we sms-berichten. Dit vraagt om een andere houding en competenties in de omgang met media: de burger moet mediawijs worden.

Andere thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.