Kennis /

Raad voor Cultuur publiceert Basisinfrastructuur 1.0 2009-2012

verslag

— Het advies voor Virtueel Platform dat de Raad voor Cultuur in het kader van de Regeling Subsidies en Uitkeringen Cultuuruitingen, de Basisinfrastructuur, is positief uitgevallen en biedt perspectieven voor Virtueel Platform als aankomend sectorinstituut.

De Raad is van mening dat Virtueel Platform onder leiding van nieuwe directeur Floor van Spaendonck de kans moet krijgen zich verder te ontwikkelen tot sectorinstituut voor e-cultuur.

In het beleidsplan genoemde speerpunten van Virtueel Platform om internationalisering en zichtbaarheid van de sector vergroten; coördinatie en afstemming binnen de sector organiseren; ontsluiting van erfgoed; en educatie, informatie verstrekken, reflectie bieden en debatten organiseren, worden door de Raad voor Cultuur positief ontvangen. En in het advies onderstreept de Raad het belang van Virtueel Platform als centrale organisatie: 'De sector is gebaat bij een centrale organisatie die naast een functie als aanspreekpunt en portaal voor nieuwe en/of kleine instellingen ook een functie vervult als promotor en presentator van de sector, en een rol kan spelen als makelaar in nieuwe samenwerkingsverbanden.' Als centrale organisatie is het ook van belang om een nieuwe generatie e-cultuurinstellingen te bedienen, ook de Raad acht dit een 'belangrijk streven in een sector waarin vernieuwing en innovatie centraal staan.'

Voor Virtueel Platform spelen de 'Mapping' en 'Observatory' projecten een belangrijke rol in het doel om het e-cultuurveld in beeld te brengen, te leren kennen en toegankelijk te maken. Aan deze projecten wordt in het komende jaar dan ook actief verder gebouwd. Op deze manier kan, voor zowel gevestigde als beginnende partijen, een helder beeld gepresenteerd worden van e-cultuur in Nederland.

De Raad ziet voor Virtueel Platform een actieve, verbindende rol tussen verschillende sectoren en disciplines, waarbij erfgoed en fondsen specifiek worden genoemd. Belangrijke erfgoedpartijen als Erfgoed Nederland (EN) en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) werken beide vanuit de erfgoedwereld, 'vanuit wat we kunnen noemen het ’probleemdomein’, zo schrijft de Raad in zijn advies. 'Virtueel Platform, daarentegen, werkt meer vanuit het ’oplossingsdomein’, door kennis over het ontwerpen van digitale applicaties en toepassingen uit de e-cultuursector te ontsluiten. EN is er voor de museumdirectie, DEN voor de softwareontwikkelaars, en Virtueel Platform voor de projectleiders en e-cultuurproducenten die publieksgerichte concepten en ontwerpen willen produceren.' Verder is de Raad positief over samenwerkingen met het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Nederlands Fonds voor de Film.

Een belangrijke taak die de Raad aan Virtueel Platform meegeeft is het formuleren van een 'inhoudelijke en heldere beleidsvisie die in relatie wordt gebracht met de ontwikkelingen in het veld.' Uit het advies: 'De Raad is van mening dat het juist in de e-cultuursector van het grootste belang is vanuit een uitgesproken visie zinvolle verbanden te leggen.' Maar de Raad erkent daarbij ook dat Virtueel Platform als sectorinstituut nog nauwelijks van start is gegaan. En daarom, zo schetst de Raad, 'is Virtueel Platform door zijn positie en ervaring als expertisecentrum en projectbureau op het gebied van e-cultuur in beginsel een geschikte kandidaat om het sectorinstituut te worden.'

Meer informatie
Beleidsplan Virtueel Platform: Voorlopig beleidsplan Virtueel Platform 2009-2012
Subsidieplanadvies '09-'12 Raad voor Cultuur: www.cultuur.nl/subsidieplan.html

Share

Tags

Facebook comments