Kennis /

Virtueel Platform versterkt e-cultuur in 2012

achtergrond

PLANETART is onderdeel van de Virtueel Platform Lab Scan 2012 (foto: PLANETART)

— In 2012 brengt Virtueel Platform veel programma’s en activiteiten ter versterking en stimulering van de e-cultuur. We richten ons op makers, ontwikkelaars, afnemers en geïnteresseerden op het gebied van digitale kunsten en mediacultuur.

Dit jaar brengen we bijvoorbeeld het e-cultuurveld verder in kaart met onderzoek naar actuele ontwikkelingen, presenteren we goede voorbeelden, en selecteren we de beste talenten. Internationaal werken we aan de representatie van het veld.

2012 is ook het jaar waarin gewerkt wordt aan de fusie met het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Premsela, Nederlands instituut voor Design en M

ode. Op 1 januari 2013 is de fusie definitief.

4288
Virtueel Platform, NAi, Premsela (foto: NAiMuseum)

Fusie

Op 31 januari 2012 hebben Virtueel Platform, het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Premsela een intentie tot fuseren getekend. Tot 1 januari 2013 functioneren Virtueel Platform, Premsela en NAi als onafhankelijke instituten, maar er wordt dit jaar al wel gekeken naar de synergie tussen activiteiten en de mogelijkheden tot samenwerking.

Het nieuwe instituut zal de betekenis van architectuur, vormgeving en e-cultuur voor de maatschappij onderzoeken. De dialoog tussen de ontwerpdisciplines en samenleving zal door het instituut worden gefaciliteerd. Creatieve sectoren worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

Het nieuwe instituut zal de afzonderlijke sectoren blijven bedienen en de synergie tussen de ontwerpende disciplines presenteren en ontwikkelen.

Via de website en nieuwsbrief van Virtueel Platform zullen we geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het fusieproces.

Virtueel Platform zal in 2012 onder andere de volgende activiteiten organiseren.

Mapping Medialabs en Media-opleidingen

Na Mapping Mediafestivals in 2011 zullen in 2012 medialabs in kaart worden gebracht. Welke partijen zijn actief op dit gebied en wat is de actuele situatie van de deelgebieden. In mei komt Mapping Medialabs uit, waarvoor het onderzoek nu in volle gang is. Op 18 mei organiseren we tijdens het DEAF festival een Labdag waar de publicatie wordt gepresenteerd.

3668
Fablab (foto: Flickr fablabamsterdam / Frank Kresin)

In het kader van het HBO convenant is Virtueel Platform samen met Premsela en het Mondriaan Fonds in gesprek met de HBO kunstopleidingen om de opleidingsprofielen en beroepsprofielen goed te laten afstemmen met de beroepspraktijk.

SPRKR

De succesvolle dienst SPRKR (spreekuur) wordt voortgezet in 2012. Op een laagdrempelige manier helpt Virtueel Platform jou en je organisatie om verder te komen met projecten op het gebied van digitale cultuur.

In 2011 deden onder andere gamemakers Monobanda, illustrator en kinderboekenschrijver Sieb Posthuma, FIBER festival, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en kunsthogeschool ArtEZ een beroep op de dienst. In totaal kwamen er meer dan 60 vragen van organisaties en individuen binnen, variërend van simpel tot complex.

3954
SPRKR - Alexander Strengers (DNB), Daan Roosegaarde en Niki Smit

Best Practice

In 2011 is Virtueel Platform begonnen met het uitlichten van Best Practice van e-cultuur. Deze voorbeelden laten het best zien hoe e-cultuur werkt, van succesvolle experimenten met technologie door kunstenaars voor de zorgsector (Eyewriter) tot animatiefilms gemaakt met open source software (Sintel en Big Buck Bunny).

3399
Sintel (screenshot: Blender Institute)

Verwacht in 2012 nog veel meer sterke voorbeelden die de befaamde Best Practice vaandel mogen dragen. Halverwege het jaar wordt ook een nieuwe campagne gestart om de projecten te laten zien aan een breder cultureel en industrieel veld.

HOT100

De HOT100 zullen in het najaar bij elkaar komen tijdens het Picnic festival in het nieuwe EYE gebouw. De meest getalenteerde studenten van media, technologie en kunstopleidingen zullen hun ervaringen uitwisselen voor aansprekende opdrachtgevers.

Virtueel Platform Research

Met de Research serie doet Virtueel Platform onderzoek naar de creatieve praktijk. In 2012 zullen er publicaties verschijnen over Waardecreatie en Transmediaal Werken. Voor beide onderwerpen zullen ook expertmeetings worden georganiseerd. Aan het begin van het jaar zal ook de Engelstalige versie uitkomen van Ownership in de Hybride Stad.

3914
SPRKR - Workshop over Rintje met Sieb Posthuma

De studie naar Waardecreatie zal zich richten op middelgrote- en kleine culturele instellingen en de manieren waarop zij omgaan met digitale verschuivingen in het huidige culturele klimaat. Voor de studie over Transmediaal werken zal worden gekeken naar de belemmeringen en mogelijke oplossingen rondom deze nieuwe methode.

In samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland en Stichting Behoud Moderne Kunst (SMBK) wordt verder onderzoek gedaan naar duurzaam bewaren en omgaan met Born Digital Art, waarover ook een publicatie is verschenen.

Thema's

Transmedia is een van de hoofdthema's die Virtueel Platform behandelt in 2012. Lees interviews en artikelen op de Transmedia themapagina. Over deze ontwikkelingen zal in het kennisgedeelte van de website regelmatig interessante inhoud verschijnen, zoals interviews met makers en achtergrondinformatie.

Media en de Stad is een van de doorlopende thema's, waarvoor Virtueel Platform samen met The Mobile City in februari 2012 de conferentie Social Cities of Tomorrow organiseerde.

Internationale Showcases

Virtueel Platform stimuleert de represenatie van het Nederlandse e-cultuurveld in het buitenland – hiervoor zijn er verschillende presentatiemomenten en netwerksessies bij oa. ZKM, Transmediale, Ars Electronica e.a. Ook wordt er contact gehouden met de ambassades en worden zij voorzien van publicaties.

Format How Do You Do naar Vlaanderen

Virtueel Platform onderzoekt de mogelijkheden om de uitwisseling met het Vlaamse veld te versterken tijdens de Vlaamse How Do You Do op 6 November 2012 in Gent. Eerder werd het format van de E-culture Fair gebruikt voor een Vlaamse in editie.

4052
How do you do 2011, sessie met Marcus Kayser (foto Sebastiaan Ter Burg)

Bezoekersprogramma

E-cultuurexperts uit het buitenland komen in aanmerking voor het Bezoekersprogramma 2012. Culturele instellingen of bezoekers zelf kunnen via Virtueel Platform subsidie aanvragen.

Dit jaar wordt in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Milaan een persreis georganiseerd tijdens DEAF 2012. Tijdens het FIBER Festival zal video mapping collectief Nota Bene Visual overkomen vanuit Istanbul.

4236
Nota Bene Visual (foto: promotie)

Share

Tags

Facebook comments