Thema /

Cultuur 2.0

De opkomst van sociale media en Web 2.0 bieden veel mogelijkheid om participatie voor cultuur te vergroten.

Andere thema's

Interessante ontwikkelingen die organisatiebreed worden behandeld.